Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 17.00, I.D.2 : 18.60, O.D.1 : 31.00, O.D.2 : 31.50, H.1 : 8.50, H.2 : 8.50, Hc. : 28.00, J.1 : 1.60, L.1 : 69.60
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 15.00, I.D.2 : 18.50, O.D.1 : 31.20, O.D.2 : 31.60, H.1 : 8.70, H.2 : 8.70, Hc. : 28.10, J.1 : 1.60, L.1 : 70.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 8.90, O.D.1 : 25.30, H.1 : 8.70, H.2 : 8.70, Hc. : 22.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 16.90, O.D.1 : 26.60, O.D.2 : 35.40, H.1 : 8.50, H.2 : 9.50, Hc. : 24.40, J.1 : 1.20, L.1 : 64.50
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 16.80, O.D.1 : 32.60, H.1 : 9.90, H.2 : 8.80, Hc. : 24.60, J.1 : 2.40
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 10.00, H.2 : 10.00, Hc. : 25.10, J.1 : 1.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 28.00, H.1 : 10.00, H.2 : 10.00, Hc. : 25.10, J.1 : 1.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, O.D.2 : 45.90, H.1 : 8.30, H.2 : 8.60, Hc. : 28.50, J.1 : 1.50, L.1 : 72.70
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 17.20, O.D.1 : 15.80, O.D.2 : 24.00, H.1 : 7.50, H.2 : 7.50, Hc. : 52.00, J.1 : 2.40, L.1 : 37.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 17.20, O.D.1 : 15.80, O.D.2 : 24.00, H.1 : 7.50, H.2 : 7.50, Hc. : 52.00, J.1 : 2.40, L.1 : 37.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 7.30, I.D.2 : 8.80, O.D.1 : 14.80, H.1 : 9.60, H.2 : 9.60, Hc. : 26.20, J.1 : 1.30
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 6.80, I.D.2 : 8.60, O.D.1 : 15.00, H.1 : 9.60, H.2 : 9.60, Hc. : 27.60, J.1 : 1.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 13.50, I.D.2 : 15.30, O.D.1 : 27.00, O.D.2 : 32.20, H.1 : 8.80, H.2 : 8.80, Hc. : 38.20, J.1 : 1.40, L.1 : 102.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 7.10, I.D.2 : 8.40, O.D.1 : 14.70, H.1 : 8.30, H.2 : 8.30, Hc. : 20.50, J.1 : 1.30
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.70, I.D.2 : 8.20, O.D.1 : 14.40, H.1 : 9.50, H.2 : 9.50, Hc. : 28.00, J.1 : 1.80
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 6.70, I.D.2 : 17.40, O.D.1 : 16.80, O.D.2 : 30.70, H.1 : 8.00, H.2 : 8.00, Hc. : 46.90, J.1 : 1.80, L.1 : 78.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 6.70, I.D.2 : 17.40, O.D.1 : 16.80, O.D.2 : 30.70, H.1 : 8.00, H.2 : 8.00, Hc. : 46.90, J.1 : 1.80, L.1 : 78.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 8.90, O.D.1 : 14.70, O.D.2 : 27.30, H.1 : 9.30, H.2 : 9.30, Hc. : 47.70, J.1 : 1.70, L.1 : 37.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 8.90, O.D.1 : 14.70, O.D.2 : 27.30, H.1 : 9.30, H.2 : 9.30, Hc. : 47.70, J.1 : 1.70, L.1 : 37.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 9.20, O.D.1 : 14.90, O.D.2 : 27.00, H.1 : 9.20, H.2 : 9.20, Hc. : 48.20, J.1 : 2.00, L.1 : 37.60
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.80, I.D.2 : 9.00, O.D.1 : 14.80, O.D.2 : 27.90, H.1 : 9.40, H.2 : 9.40, Hc. : 47.70, J.1 : 1.90, L.1 : 38.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.80, I.D.2 : 9.00, O.D.1 : 14.80, O.D.2 : 27.90, H.1 : 9.40, H.2 : 9.40, Hc. : 47.70, J.1 : 1.90, L.1 : 38.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MOTOROLA
I.D.1 : 13.30, O.D.1 : 26.10, Hc. : 27.00
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MOTOROLA
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 26.60, O.D.2 : 28.00, H.1 : 9.70, H.2 : 9.70, Hc. : 32.60, J.1 : 2.20, L.1 : 54.20