Audi 80 1.9 tdi

vjet lloj Category Product Shënime
07.1992-01.1996
[1Z] Motorino S0039PR
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0039
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0669(BOSCH)
[1Z] Motorino S3066
[1Z] Motorino S6450(DENSO)
[1Z] Motorino S3066PR
[1Z] Motorino S0039SR
09.1991-12.1994
[1Z] Motorino S0039PR
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0039
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0039R
[1Z] Motorino S0669(BOSCH)
[1Z] Motorino S3066
[1Z] Motorino S6450(DENSO)
[1Z] Motorino S3066PR
[1Z] Motorino S0039SR
09.1991-01.1996
[1Z] Alternator A0151
[1Z] Alternator A0151R
[1Z] Alternator A0078
[1Z] Alternator A0078R