Bmw 316 1.6 i

vjet lloj Category Product Shënime
03.2013-
[N13B16A] Alternator A6346
10.2012-
[N13B16A] Alternator A6346
01.2012-
(F30)[N13B16A] Motorino S0574
01.2012-
(F31)[N13B16A] Motorino S0574
01.2012-
(F35)[N13B16A] Motorino S0574
01.2011-
(E92)[N43B16A] Motorino S0478
09.2008-06.2012
(E91)[N43B16AA] Motorino S0242PR
(E91)[N43B16AA] Motorino S0242SR
(E91)[N43B16AA] Motorino S0242
05.2008-05.2012
(E91)[N43B16A] Motorino S6185
09.2007-10.2011
(E90)[N43B16A] Motorino S0242PR
(E90)[N43B16A] Alternator A0758S
(E90)[N43B16A] Motorino S0242SR
(E90)[N43B16A] Motorino S0242
09.2007-10.2011
(E90)[N43B16AA] Motorino S0242PR
(E90)[N43B16AA] Alternator A0758S
(E90)[N43B16AA] Motorino S0242
(E90)[N43B16AA] Motorino S0242SR
09.2007-12.2011
(E90)[N43B16A] Motorino S0315
(E90)[N43B16A] Motorino S6185
09.2007-
(E91)[N43B16A] Motorino S0315
09.2007-
(E92)[N43B16A] Motorino S0315
(E92)[N43B16A] Motorino S6185
09.2007-06.2013
(E92)[N43B16A] Alternator A0758S
09.2007-06.2013
(E92)[N43B16AA] Motorino S0242PR
(E92)[N43B16AA] Motorino S0242SR
(E92)[N43B16AA] Alternator A0758S
(E92)[N43B16AA] Motorino S0242
01.2007-
(E90)[N43B16A] Alternator A6087(DENSO)
(E90)[N43B16A] Alternator A6087
(E90)[N43B16A] Motorino S0478
(E90)[N43B16A] Motorino S0478
01.2007-
(E91)[N43B16A] Alternator A6087(DENSO)
(E91)[N43B16A] Alternator A6087
(E91)[N43B16A] Motorino S0478
(E91)[N43B16A] Motorino S0478
01.2007-
(E92)[N43B16A] Alternator A6087(DENSO)
(E92)[N43B16A] Alternator A6087
(E92)[N43B16A] Motorino S0478
02.2006-
(E90) Motorino S0244PR
(E90) Alternator A0220
(E90) Motorino S0244
09.2005-12.2011
(E90)[N45B16] Motorino S0244PR
(E90)[N45B16] Alternator A0270
(E90)[N45B16] Alternator A3161
(E90)[N45B16] Alternator A0613PR
(E90)[N45B16] Motorino S0244
09.2005-12.2011
(E90)[N45B16A] Motorino S0244PR
(E90)[N45B16A] Alternator A3159
(E90)[N45B16A] Alternator A0270
(E90)[N45B16A] Alternator A3161
(E90)[N45B16A] Alternator A0613PR
(E90)[N45B16A] Motorino S0244
09.2005-12.2011
(E90)[N45B16TU2] Motorino S0244PR
(E90)[N45B16TU2] Alternator A0270
(E90)[N45B16TU2] Alternator A3161
(E90)[N45B16TU2] Alternator A0613PR
(E90)[N45B16TU2] Motorino S0244
06.2002-02.2005
(E46)[N40B16A] Alternator A0270
(E46)[N40B16A] Alternator A3161
(E46)[N40B16A] Alternator A0613PR
(E46)[N40B16A] Motorino S0707S
06.2002-02.2005
(E46)[N45B16A] Alternator A0220
(E46)[N45B16A] Alternator A3159
(E46)[N45B16A] Alternator A0270
(E46)[N45B16A] Alternator A3161
(E46)[N45B16A] Alternator A0613PR
(E46)[N45B16A] Motorino S0707S
04.2000-02.2005
(E46)[M43B16(164E3)] Motorino S0073PR
(E46)[M43B16(164E3)] Motorino S0073
(E46)[M43B16(164E3)] Motorino S0073R
(E46)[M43B16(164E3)] Motorino S0073R
(E46)[M43B16(164E3)] Motorino S0073PR
04.2000-02.2005
(E46)[M43B16] Alternator A0394
04.2000-
(E46)[M43B16] Alternator A0162
01.1996-10.1999
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
01.1996-10.1999
(E36)[M43B16] Alternator A0394
03.1994-08.2000
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
03.1994-08.2000
(E36)[M43B16] Alternator A0394
09.1993-04.1999
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
09.1993-04.1999
(E36)[M43B16] Alternator A0394
07.1993-02.1998
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
07.1993-02.1998
(E36)[M43B16] Alternator A0394
09.1991-06.1994
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
12.1990-09.1997
(E36)[M40B16] Motorino S0044PR
(E36)[M40B16] Motorino S0044
09.1990-09.1993
(E36)[M40B16(164E1)] Motorino S0073
(E36)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E36)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E36)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
(E36)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
09.1990-09.1993
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073R
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
(E36)[M43B16(164E2)] Motorino S0073PR
09.1988-06.1994
(E30)[M40B16] Motorino S0044PR
(E30)[M40B16] Motorino S0044
07.1988-06.1991
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
09.1987-06.1991
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073R
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR
(E30)[M40B16(164E1)] Motorino S0073PR