Bmw x5 3.0 si

vjet lloj Category Product Shënime
02.2007-09.2008
(E70)[N52B30] Alternator A3229
(E70)[N52B30] Alternator A0425
(E70)[N52B30] Alternator A0425PR
(E70)[N52B30] Motorino S6185
(E70)[N52B30] Motorino S3163S
02.2007-09.2008
(E70)[N52B30A] Alternator A3229
(E70)[N52B30A] Alternator A0425
(E70)[N52B30A] Alternator A0425PR
(E70)[N52B30A] Motorino S6185
(E70)[N52B30A] Motorino S3163S
02.2007-09.2008
[N52B30A] Alternator A0461
10.2006-09.2008
(E70)[N52B30A] Motorino S0242SR
(E70)[N52B30A] Motorino S0242
(E70)[N52B30A] Motorino S0242PR
10.2006-09.2008
(E70)[N52B30AF] Motorino S0242SR
(E70)[N52B30AF] Motorino S0242
(E70)[N52B30AF] Motorino S0242PR
10.2006-09.2008
(E70)[N52B30BF] Motorino S0242SR
(E70)[N52B30BF] Motorino S0242
(E70)[N52B30BF] Motorino S0242PR