Citroen jumper 2.2 hdi

vjet lloj Category Product Shënime
07.2011-
[4HG(P22DTE)] Alternator A0359SR
[4HG(P22DTE)] Alternator A0359
[4HG(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
07.2011-
[4HH(P22DTE)] Alternator A0359SR
[4HH(P22DTE)] Alternator A0359
[4HH(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
07.2011-
[4HJ(P22DTE)] Alternator A0359SR
[4HJ(P22DTE)] Alternator A0359
[4HJ(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
04.2006-
[4HU(P22DTE)] Alternator A0200
[4HU(P22DTE)] Alternator A0200R
[4HU(P22DTE)] Alternator A0358
[4HU(P22DTE)] Alternator A0200R
[4HU(P22DTE)] Alternator A0200SR
[4HU(P22DTE)] Motorino S0123R
[4HU(P22DTE)] Motorino S0123
[4HU(P22DTE)] Motorino S0123R
[4HU(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
[4HU(P22DTE)] Alternator A0200PR
[4HU(P22DTE)] Motorino S0123SR
[4HU(P22DTE)] Motorino S0123PR
04.2006-
[4HV(P22DTE)] Alternator A0200
[4HV(P22DTE)] Alternator A0200R
[4HV(P22DTE)] Alternator A0358
[4HV(P22DTE)] Alternator A0200R
[4HV(P22DTE)] Alternator A0200SR
[4HV(P22DTE)] Motorino S0123R
[4HV(P22DTE)] Motorino S0123
[4HV(P22DTE)] Motorino S0123R
[4HV(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
[4HV(P22DTE)] Alternator A0200PR
[4HV(P22DTE)] Motorino S0123SR
[4HV(P22DTE)] Motorino S0123PR
04.2006-12.2012
[4HV(P22DTE)] Motorino S6465(DENSO)
04.2002-
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142 AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142R AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142 AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142R AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142PR AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142SR AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A3122 AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A3122 AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A3573S AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A3573S AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142(P-INA) AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142(P-INA) AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142R AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142R AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060 AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S3002 AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S3002R AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S3002(VALEO) AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060SR AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060(MITSUBISHI) AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142(P) AC
[4HY(DW12TED)] Alternator A0142(P) AC
[4HY(DW12TED)] Motorino S1086 AC
04.2002-
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051(P)
[4HY(DW12UTED)] Motorino S6455(DENSO)
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023SR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051R
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3419PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A0662PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A0662S
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3440PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A5434PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A0832PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S0550
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5274S
[4HY(DW12UTED)] Motorino S0550PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S0163
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5304ER
[4HY(DW12UTED)] Motorino S3170PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5304SR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5321PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5295S
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5295PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051R
[4HY(DW12UTED)] Motorino S0550SR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S5321(MITSUBISHI)
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051ER
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051SR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051(P-INA)
04.2002-
[4HY(DW12UTED4)] Alternator A3023SR
[4HY(DW12UTED4)] Alternator A3023
[4HY(DW12UTED4)] Motorino S0309
[4HY(DW12UTED4)] Motorino S0163
[4HY(DW12UTED4)] Alternator A3023PR
04.2002-06.2006
[4HY(DW12UTED)] Motorino S3027(VALEO)
[4HY(DW12UTED)] Motorino S3027PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S3027
[4HY(DW12UTED)] Motorino S3027SR
02.2002-06.2006
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060SR
[4HY(DW12TED)] Motorino S5060(MITSUBISHI)
02.2002-06.2006
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051(P)
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023SR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051R
[4HY(DW12UTED)] Alternator A0832PR
[4HY(DW12UTED)] Motorino S0163
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3023PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051R
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051ER
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051SR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051PR
[4HY(DW12UTED)] Alternator A3051(P-INA)