Citroen xsara 1.6 16v

vjet lloj Category Product Shënime
06.2005-09.2006
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3258
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386(DENSO)
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3159S
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010SR
09.2000-03.2005
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032ER
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032(VALEO)
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3024
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3237S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3258
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3326
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386(DENSO)
[NFU(TU5JP4)] Alternator A4052PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A4052R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A4052
[NFU(TU5JP4)] Alternator A4052R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3417PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3056
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3428PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3159S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A5414PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3626PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A5446PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010SR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3621S
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3170PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3019
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S5299PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S0688PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S5311PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3032
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032SR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3032PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3056PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032PR
09.2000-08.2005
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032ER
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032(VALEO)
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3258
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3237S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A6386(DENSO)
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3417PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3056
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3428PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3159S
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3626PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010SR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3621S
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3170PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3019
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3010PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S5299PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3005R
[NFU(TU5JP4)] Motorino S0688PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S5311PR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3032
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032SR
[NFU(TU5JP4)] Motorino S3032PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3056PR
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032R
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3032PR
01.2000-12.2005
[NFU(TU5JP4)] Alternator A3550S