Man 40.390 10.5

vjet lloj Category Product Shënime
06.2005-
(TGA)[D2066LF06] Alternator A0258
06.2005-
(TGA)[D2066LF37] Alternator A0258
01.2005-09.2006
(TGA)[D2066LF02] Alternator A0193
(TGA)[D2066LF02] Alternator A0258
01.2005-09.2006
[D2066LF02] Alternator A0062PR
[D2066LF02] Alternator A0062
[D2066LF02] Alternator A0062R
[D2066LF02] Alternator A0062R
[D2066LF02] Alternator A0062SR