Volvo c70 2.5 turbo

vjet lloj Category Product Shënime
08.1999-07.2002
[B5244T] Alternator A0061
[B5244T] Motorino S0059
[B5244T] Motorino S0059R
[B5244T] Alternator A0061(P)
08.1998-07.2002
[B5254T] Alternator A0061
[B5254T] Alternator A0061(P)
03.1998-07.2002
[B5254T] Motorino S0059
[B5254T] Motorino S0059R
03.1998-10.2005
[B5254T] Motorino S0533
01.1998-07.1999
[B5254T] Alternator A0177
03.1997-09.2002
[B5244T] Motorino S0533
03.1997-09.2002
[B5254T] Motorino S0533