Volvo s60 2.0 turbo

vjet lloj Category Product Shënime
04.2010-12.2011
[B4204T6] Motorino S5379S
[B4204T6] Motorino S5290S
09.2001-
[B5204T5] Alternator A0049S
[B5204T5] Motorino S0533
[B5204T5] Alternator A0430
[B5204T5] Alternator A0049
[B5204T5] Alternator A0049R
[B5204T5] Alternator A0049S
[B5204T5] Alternator A0049R
[B5204T5] Alternator A0049PR
11.2000-
[B5204T5] Motorino S0059
[B5204T5] Motorino S0059R
11.2000-08.2004
[B5204T5] Alternator A0061(P)
[B5204T5] Alternator A0061
[B5204T5] Alternator A0060
[B5204T5] Alternator A0060R
[B5204T5] Alternator A0146