Aplikacioni Celular

Duke u kujdesur që të plotësohen nevojat dhe pritshmëritë e Klientëve tanë, kemi krijuar katalogun elektronik në internet, i cili mundëson kërkimin e lehtë dhe të shpejtë të pjesëve që nevojiten, i cili është i aksesueshëm on-line në adresën: as-catalog.com dhe në faqen e internetit të shoqërisë.

Duke u kujdesur për mjedisin natyror, shoqëria ka hequr dorë nga katalogu në versionin e printuar. I aksesueshëm është aplikacioni special celular AS-PL Catalogue, i cili lehtëson përzgjedhjen e komponentëve të duhur. Ai mund të shkarkohet në dyqanet:

      


Aplikacioni mundëson punën online ose shkarkimin e të gjithë bazës së produkteve dhe shërbimeve pa qasjen në internet.