Merchandising


Çfarë është merchandising?

Duke e thënë me pak fjalë, këto janë veprime marketingu, të cilat kanë si synim të ndikojnë në sjelljen e klientëve, nëpërmjet dekorit të duhur të ambienteve, si dhe mënyrës së prezantimit të mallrave, me qëllim rritjen e shitjes.

Merchandising është kryerja e veprimeve të përbashkëta nga partnerët tregtarë me qëllim plotësimin e pritshmërive të klientëve, përmirësimin e efektivitetit dhe të rritjes së shitjes, si dhe të interesimit të blerësve, madje edhe të rritjes subjektive të vlerës së mallit në sytë e klientit.

AS-PL në sferën e merchandising-ut u ofron Klientëve të tij:

  • shpërndarje materialesh POSM (ang. Point of Sale Materials – në polonisht materiale që ndihmojnë shitjen) siç janë: fletushka, pllakate, ngjitëse, roll-up-e etj.
  • realizimin e prezantimeve speciale me porosi individuale nga klienti të llojit: standy, skica të dinamos dhe të motorinos, banera të përmasave të mëdha, flamuj etj.
  • aplikacionin mobil AS-PL Catalogue
  • mbështetje marketingu në fushën e organizimit të aktiviteteve
  • futjen e produkteve të reja AS-PL në ofertë

Çfarë përfitimi ka Klienti ynë nga e gjitha kjo?

  • përmirësimi i rënies në sy të prezantimit me qëllim rritjen e shitjes
  • malli është vazhdimisht në dispozicion
  • risi produktesh në ofertë
  • hyrja në katalogun e produkteve 24h/7 në aplikacionin mobil
  • mbështetje për përfaqësuesit tregtarë

Në rast pyetjesh, Ju lutemi, kontaktoni në adresën emailt: [email protected]