Shkarko


E dimë sa i rëndësishëm është aksesi i lehtë në dije. Për këtë arsye, dëshirojmë që informacionet më të rëndësishme për AS-PL Sh.p.k. të jenë gjithmonë pranë Klientëve tanë. Duke menduar për ata, kemi përgatitur materialet në të cilat do të keni mundësi, mes të tjerash, të njiheni me paraqitjet grafike të historisë së Shoqërisë, misionit të saj dhe mallrave të ofruara. Atje prezantohen edhe informacionet e lidhura me cilësinë e produkteve të ofruara, katalogëve online dhe drejtimeve të reja të zhvillimit të ndërmarrjes.

Ju ftojmë ta shkarkoni.

 

Prezantime
multimediale
  Materiale
video
  Materiale
reklamuese