ARS0100S

Zimmering | Kushinetat në fole të makinës të rrymës së alternuar | Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : ARS0100S

EAN: 5902129106913

Brand new AS-PL Alternator Oil Seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Zimmering
I.D.1 [ mm ] 20.00
O.D.1 [ mm ] 35.00
H.1 [ mm ] 7.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
DELCO
ISKRA / LETRIKA