ARS3044S(BULK)

Screws | Prixhonieret e makinës të rrymës së alternuar | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : ARS3044S(BULK)

EAN: 5902129097112

Brand new AS-PL Alternator through bolt

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 94.00
d. [ mm ] M5x0.8
D.1 [ mm ] 9.00
b.1 [ mm ] 41.00
d.2 [ mm ] 4.50
k.1 [ mm ] 4.00
m.1 S8

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO