AS1014S

Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : AS1014S

EAN: 5902129134299

Brand new AS-PL Alternator stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: DELCO

Product status: Active

Product features :

Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 145
I.D.1 [ mm ] 108.50
O.D.1 [ mm ] 144.00
O.D.2 [ mm ] 136.50
O.D.3 [ mm ] 131.00
H.1 [ mm ] 60.50
H.2 [ mm ] 28.00
H.3 [ mm ] 29.00
No. of leads [ qty. ] 3

Numri i referimit

Përdorimët
DELCO