SBHP5001S

Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP5001S

EAN: 5902129071143

Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 16.00
H.2 [ mm ] 12.00
W.1 [ mm ] 18.00
L.1 [ mm ] 17.00
G.1 [ mm ] 5.50

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI