SBU9010

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9010

EAN: 5901259427394

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 14.06
O.D.1 [ mm ] 18.03
H.1 [ mm ] 14.00

Lista alternative (1)

100

Similar (1)

75
H.1

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
BUTEC
DELCO
EFEL
FORD
ISKRA / LETRIKA
PRESTOLITE
VALEO