SBU9184S

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9184S

EAN: 5902129095354

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features :

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 5.00
i jashtëm 1 [ mm ] 9.00
lartësi [ mm ] 10.90

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO