SBU9193S

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9193S

EAN: 5902129099017

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mando

Product status: Active

Product features :

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 11.50
i jashtëm 1 [ mm ] 13.50
lartësi [ mm ] 13.90

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MANDO