SD0263(BOSCH)

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD0263(BOSCH)

EAN: 5901259497274

Brand new OEM BOSCH Starter motor Drive

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Bosch

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty. ] 10
Numri i prestarëve [ qty. ] 16
I.D.1 [ mm ] 13.50
O.D.1 [ mm ] 53.20
O.D.2 [ mm ] 27.80
L.1 [ mm ] 83.00
L.2 [ mm ] 44.20
Rrotullim CW

Lista alternative (3)

0
30
0

Numri i referimit

Përdorimët
BOSCH