SD0337

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar | Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD0337

EAN: 5902129016298

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i prestarëve [ qty. ] 16
I.D.1 [ mm ] 13.60
O.D.1 [ mm ] 50.20
L.1 [ mm ] 90.60
Rrotullim CW

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH