SD5006P

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD5006P

EAN: 5902129100829

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product status: Active

Product features :

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty ] 10
Numri i prestarëve [ qty ] 8
Boshte [ mm ] 12.00
Diametri i rrotës së dhëmbëzuar [ mm ] 46.00
O.D.2 [ mm ] 31.40
Gjatësi [ mm ] 51.60
L.2 [ mm ] 16.00
Rrotullim CW

Lista alternative (1)

43

Numri i referimit

Përdorimët
FORD
MITSUBISHI