SRS0151S(BULK2)

Vidha e përforcueseve të pështjellës së makinës së rrymës së vazhduar | Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar | Screws

AS index : SRS0151S(BULK2)

EAN: 5902129044161

Brand new AS-PL Starter motor screw for field coil mounting

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Discontinued

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 18.00
d. [ mm ] M10x1.5
D.1 [ mm ] 16.00
b.1 [ mm ] 12.50
k.1 [ mm ] 5.50
m.1 T50

Lista alternative (2)

0
0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
DELCO
ISKRA / LETRIKA