UD41989SRS

Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : UD41989SRS

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Krahët e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 9.60
L.1 [ mm ] 19.60

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL