UD44007SF

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar | Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar | Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : UD44007SF

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 24
Fuqia [ kW ] 3.00
H.1 [ mm ] 101.50
H.2 [ mm ] 90.30

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
NIKKO