UD44715P

Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar

AS index : UD44715P

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for:

Product status: Under development

Product features :

Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 35.60
d. [ mm ] M18x1.5

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
TOYOTA