UD47585SF

Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar | Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar | Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : UD47585SF

rozrusznika Brand new AS-PL Starter motor yoke with field

Product type: Të reja

Producer: AS-PL

Replacement for: ---

Product status: Under development

Product features :

Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 12
Fuqia [ kW ] 2.80
O.D.1 [ mm ] 114.00
H.1 [ mm ] 142.00
Rotation CW

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH