0001109205 BOSCH

Gjetur:

BOSCH

Produkte
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : 35.50, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 12, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 256.00, O.1 : 89.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : 35.50, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 254.50, O.1 : 88.50, C.1 : 10.00, C.2 : 10.00
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Numri i dhëmbëve : 12
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : 35.50, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 257.00, O.1 : 88.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Kategori: Motorino Producer: Denso Replacement for: DENSO
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : 34.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 256.00, O.1 : 89.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 10.00, H.1 : 9.00
Kategori: Placentë Producer: Koyo Replacement for: BEARING
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 10.00, H.1 : 9.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 10.00, H.1 : 9.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 10.00, H.1 : 9.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 6.00, O.D.1 : 10.00, H.1 : 9.00
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 16.00, H.1 : 14.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 148.80, L.2 : 15.70
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.50
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.20, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.20, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.50, O.D.3 : 8.00, L.1 : 148.00, L.2 : 14.60
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 34.30, O.D.1 : 74.00, H.1 : 25.00, H.2 : 18.40, L.1 : 74.30, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : BSX208-209
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 33.40, O.D.1 : 74.00, H.1 : 25.20, H.2 : 18.20, L.1 : 47.20, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 33.80, O.D.1 : 71.50, H.1 : 25.20, H.2 : 18.40, L.1 : 61.60, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : BSX157-158
Kategori: Kapakët e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 16.00, H.1 : 125.00, O.1 : 89.00, No./mount. holes : 2
Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 30.20, H.1 : 14.30, O.1 : 40.20
Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 28.00, H.1 : 19.80, O.1 : 43.00
Kategori: Kapakët e pasëm Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.10, O.D.1 : 78.30, H.1 : 11.90, O.1 : 67.10, O.2 : 43.10
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.08, O.D.1 : 14.04, H.1 : 9.90
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.08, O.D.1 : 14.04, H.1 : 9.90
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 13.50, H.1 : 11.50
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 13.50, H.1 : 11.50
0
Lista alternative
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 52.20, O.D.2 : 38.40, L.1 : 58.20, L.2 : 22.50, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.40, O.D.2 : 39.00, L.1 : 58.00, L.2 : 22.00, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.50, O.D.2 : 38.90, L.1 : 58.40, L.2 : 21.60, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 52.70, O.D.2 : 38.80, L.1 : 58.00, L.2 : 24.00, Rrotullim : CW
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, I.D.1 : 74.00, O.D.1 : 79.00, H.1 : 124.50, Rotation : CW, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, I.D.1 : 74.00, O.D.1 : 79.00, H.1 : 125.00, Rotation : CW, Magnets : With
0
Lista alternative
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 74.00, L.1 : 27.50
Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 73.50, O.D.2 : 12.00, L.1 : 128.00, L.2 : 18.50, No. of teeth : 37, Splines : 10
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 74.00, L.1 : 27.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 73.40, H.1 : 13.30
Kategori: Këllëfe freksioni të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 57.30, O.D.1 : 74.00, H.1 : 13.70
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 9.95, O.D.1 : 19.30, H.1 : 10.50, No. of teeth : 13
Kategori: Gomina të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 15.00, W.1 : 5.00, L.1 : 20.00
Kategori: Gomina të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 10.50, W.1 : 5.50, L.1 : 20.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 41.50, L.1 : 90.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 41.00, L.1 : 90.00
0
Lista alternative
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 41.00, L.1 : 90.50
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 6.50, H.1 : 18.00, W.1 : 39.50, L.1 : 52.00, T.1 : 4.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.50, b.1 : 11.40, d.2 : 4.40, k.1 : 3.45, m.1 : T25
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 6.40, H.1 : 15.00, W.1 : 36.00, L.1 : 49.00, T.1 : 2.00
Kategori: Guarnicione Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 80.00, H.1 : 4.50
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 17.50, H.1 : 1.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 17.50, H.1 : 1.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.40, O.D.1 : 17.10, H.1 : 1.50
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 29.60, H.1 : 1.50
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, H.1 : 24.00, H.2 : 19.50, W.1 : 20.00, L.1 : 23.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 14.80, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 11.00, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.90, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 0.80
Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, I.D.1 : 26.20, O.D.1 : 52.40, O.D.2 : 45.70, L.1 : 66.30, B+ : M8x1.25, L.B+ : 23.50, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.30
0
Lista alternative
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Tension : 12, I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 52.40, O.D.2 : 45.70, L.1 : 65.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.00, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.60
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 45.50, L.1 : 66.00, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.50, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.00
0
Lista alternative
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.20, H.1 : 18.36
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 46.50, I.D.2 : 52.00, O.D.2 : 62.00, H.1 : 13.40, L.1 : 5.50, No. of teeth : 37
Kategori: Nuts Producer: AS-PL
m.1 : 6.30, dc. : 14.50
Kategori: Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.2 : 45.50, W.1 : 27.00, L.1 : 119.60, L.2 : 72.30, Splines : 10
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 71.00, H.1 : 13.40
Kategori: Kapakët e pasëm Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.10, O.D.1 : 78.00, H.1 : 11.60, O.1 : 66.70, O.2 : 43.10
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
L.1 : 81.80
Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
H.1 : 20.20, H.2 : 18.30, W.1 : 14.00, W.2 : 8.20, L.1 : 18.00, G.1 : 6.00, T.1 : 14.40
Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Gomina shtrënguese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
H.2 : 17.70, W.1 : 24.20, T.1 : 22.60
Kategori: Izoluesit e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 9.40, H.2 : 10.10, W.2 : 7.40, T.1 : 4.50
Kategori: Washers Producer: AS-PL
O.D.1 : 12.80, H.1 : 2.20
0
Lista alternative
Kategori: Guarnicione Producer: AS-PL
O.D.1 : 69.00, O.D.2 : 74.00, H.1 : 3.50