0001241001 BOSCH

Gjetur:

BOSCH

Produkte
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Fuqia : 5.50, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 48.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 12, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 319.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Fuqia : 5.50, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 48.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 12, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 325.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Fuqia : 5.50, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 48.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 324.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Fuqia : 5.50, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 48.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 325.00, O.1 : 126.50, O.2 : 126.50, O.3 : 126.50, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 24, Fuqia : 5.50, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 92.00, Madhësi B : 48.00, Numri i dhëmbëve : 12, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 319.00, O.1 : 127.00, O.2 : 127.00, O.3 : 127.00, C.1 : 13.50, C.2 : 13.50, C.3 : 13.50
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 55.00, H.1 : 13.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 55.00, H.1 : 13.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 55.00, H.1 : 13.00
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Koyo Replacement for: BEARING
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 12.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 12.00
Kategori: Placentë Producer: Koyo Replacement for: BEARING
I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 12.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.50, b.1 : 7.90, k.1 : 3.50, m.1 : T20
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 2.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M10x1.5, m.1 : 8.00, s.1 : 17.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 6.80, O.D.1 : 11.50, H.1 : 1.70
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 6.80, O.D.1 : 11.50, H.1 : 1.70
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 10.60, O.D.1 : 20.00, H.1 : 2.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 10.60, O.D.1 : 20.00, H.1 : 2.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 5.30, O.D.1 : 9.20, H.1 : 1.30
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 5.30, O.D.1 : 9.20, H.1 : 1.30
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M5x0.8, m.1 : 4.00, s.1 : 8.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M5x0.8, m.1 : 4.00, s.1 : 8.00
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, H.1 : 18.40, W.1 : 28.00, L.1 : 33.70, T.1 : 6.35
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, H.1 : 18.00, W.1 : 28.00, L.1 : 23.60, T.1 : 5.40
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 5.50, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 13, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 174.20, L.2 : 12.40
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 5.50, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 13, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 59.90, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 179.60, L.2 : 12.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 5.50, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 13, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 180.00, L.2 : 12.70
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 91.00, H.1 : 29.70, H.2 : 25.40, L.1 : 66.50, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : BSX190-191
Kategori: Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 31.40, H.2 : 28.00, L.1 : 26.80, G.1 : 5.60
Kategori: Kapakët e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.00, H.1 : 157.50, O.1 : 126.70, O.2 : 126.70, O.3 : 126.70, Size A : 92.00, No./mount. holes : 3
Kategori: Kapakët e pasëm Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 94.30, H.1 : 42.80, O.1 : 103.20
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.09, O.D.1 : 11.12, H.1 : 10.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.09, O.D.1 : 11.12, H.1 : 10.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.03, O.D.1 : 16.02, H.1 : 10.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.03, O.D.1 : 16.02, H.1 : 10.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 11.00, H.1 : 8.00
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.50, O.D.2 : 45.00, L.1 : 127.50, Rrotullim : CW
Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 19, I.D.1 : 25.60, O.D.1 : 45.10, L.1 : 22.70
Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 19, O.D.2 : 45.00, L.1 : 23.40, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.50, L.1 : 128.00, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.70, L.1 : 127.60, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.00, L.1 : 130.50, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.50, O.D.2 : 20.90, L.1 : 130.00, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.90, L.1 : 131.00, Rrotullim : CW
Kategori: Freksionet e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.80, L.1 : 128.70, Rrotullim : CW
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 70.00, I.D.2 : 53.00, O.D.1 : 72.80, H.1 : 14.40
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 17.00, W.1 : 5.80, L.1 : 14.00
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
0
Lista alternative
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 24.80, L.1 : 18.60
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 24.80, L.1 : 18.60
Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 12, Numri i prestarëve : 19, I.D.1 : 19.50, O.D.1 : 44.60, L.1 : 23.20, Rrotullim : CW
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
O.D.1 : 7.00, H.1 : 18.20
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 34.00, Tension : 24, Fuqia : 5.50, O.D.1 : 91.00, H.1 : 29.70, H.2 : 25.40, O.D.1 : 95.00, H.1 : 125.50, L.1 : 66.50, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : BSX190-191, Rotation : CW
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Fuqia : 5.50, I.D.1 : 91.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 126.00, Rotation : CW
Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 90.70, O.D.2 : 17.80, L.1 : 138.20, No. of teeth : 41, Splines : 7/14
Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 91.00, O.D.2 : 18.00, L.1 : 139.00, O.D.1 : 72.00, No. of teeth : 41, L.1 : 130.00, Rrotullim : CW, Splines : 14
Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 19, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 91.00, O.D.2 : 18.00, L.1 : 136.00, O.D.1 : 72.50, No. of teeth : 41, L.1 : 127.00, Rrotullim : CW, Splines : 14/7
0
Lista alternative
Kategori: Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 62.00, O.D.1 : 75.90, L.1 : 15.50, No. of teeth : 41
Kategori: Këllëfe freksioni të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 91.00, L.1 : 40.30
Kategori: Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 60.40, O.D.2 : 25.00, O.D.3 : 18.00, L.1 : 129.00, Splines : 14/7
Kategori: Ingranazhet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.04, O.D.1 : 24.40, H.1 : 14.90, No. of teeth : 15
Kategori: Gomina të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 19.00, W.1 : 7.40, L.1 : 30.50
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 46.10, L.1 : 99.00
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 77.00, L.1 : 150.00, W.1 : 110.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.00, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 20.00, L.B+ : 34.50
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 34.70, d. : M5x0.8, D.1 : 9.00, b.1 : 17.70, d.2 : 4.30, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 55.10, d. : M10x1.5, b.1 : 42.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M10x1.5, m.1 : 25.50, dc. : 16.00, s.1 : T40
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.30, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 25.00, L.B+ : 38.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 8.80, d.2 : 4.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.60, d. : M5x0.8, D.1 : 9.40, b.1 : 8.80, d.2 : 4.30, k.1 : 3.60, m.1 : PH2
0
Lista alternative
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 51.00, O.D.1 : 58.90, H.1 : 1.00
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 51.00, O.D.1 : 58.90, H.1 : 1.00
0
Lista alternative
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 4.50, O.D.2 : 59.50, L.1 : 50.50, T.1 : 7.00
Kategori: Kabllo të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 127.00
Kategori: Lidhëset u të përhershme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 44.80, d. : M10x1.5, D.1 : 15.90, b.1 : 27.90, d.2 : 9.90, k.1 : 10.00
Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 27.20, H.1 : 15.20
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 7.40, L.1 : 23.00
Kategori: Daljet prej gome të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 7.40, L.1 : 23.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 12.40, d. : M6x1.0, D.1 : 11.90, b.1 : 7.90, k.1 : 4.50, m.1 : T30
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.34, O.D.1 : 19.30, H.1 : 1.20
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 84.50, O.D.1 : 87.60, H.1 : 1.70
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 84.50, O.D.1 : 87.60, H.1 : 1.70
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.30, O.D.1 : 21.30, T.1 : 2.00
Kategori: Gomina shtrënguese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 37.00, H.2 : 10.50, W.1 : 25.00, W.2 : 13.40, L.1 : 30.00, L.2 : 15.50
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 190.00, d. : M6x1.0, D.1 : 11.80, d.2 : 5.20, b.2 : 26.60, k.1 : 4.50, m.1 : T30
Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 7.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 11.80, H.1 : 32.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.20, O.D.1 : 16.74, H.1 : 0.35
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.60, O.D.1 : 19.30, H.1 : 1.50
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 16.00, H.1 : 0.50
0
Lista alternative
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 38.00, H.1 : 1.90
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 15.10, d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.60, O.D.2 : 53.60, L.1 : 82.20, B+ : M10x1.5, L.B+ : 35.40, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 25.30
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Tension : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.50, O.D.2 : 54.00, L.1 : 82.60, B+ : M10x1.5, L.B+ : 35.90, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 25.50
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 61.10, O.D.2 : 53.50, L.1 : 82.50, B+ : M10x1.5, L.B+ : 34.60, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 23.50
Kategori: Përcjellës të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 33.00, L.1 : 57.20, B+ : M5x0.8, Coil bolt : M5x0.8
0
Lista alternative
Kategori: Përcjellës të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Tension : 24, O.D.1 : 49.90, O.D.2 : 33.10, L.1 : 57.30, B+ : M5x0.8, Coil bolt : M5x0.8
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
W.1 : 33.35, L.1 : 34.00, T.1 : 1.15
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 10.00, H.1 : 32.50
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 22.70, O.D.1 : 90.60, H.1 : 13.20
0
Lista alternative
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.30, O.D.1 : 41.70, H.1 : 0.80
Kategori: Këllefe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Splines : 7, O.D.1 : 69.90, H.1 : 49.10
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.20, O.D.1 : 68.90, H.1 : 1.20
Kategori: Boshte të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Splines : 19, O.D.1 : 39.85, L.1 : 99.40
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 31.30, O.D.1 : 61.40, L.1 : 77.90, W.1 : 39.70, d. : M5x0.8
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 38.90, T.1 : 1.55
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 30.20, O.D.1 : 59.30, L.1 : 79.00
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 29.85, L.1 : 103.20, L.2 : 48.40
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Nuts Producer: AS-PL
d. : M10x1.5, m.1 : 4.80, s.1 : 17.00
0
Lista alternative
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 16.50, H.1 : 2.10
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, H.1 : 2.20
Kategori: Nuts Producer: AS-PL
d. : M6x1.0, m.1 : 5.00, s.1 : 10.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL
L.1 : 184.70 , d. : M6x1.0, b.1 : 25.40
Kategori: Oring Producer: AS-PL
I.D.1 : 87.00, O.D.1 : 90.10 , H.1 : 1.70
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.90, O.D.1 : 11.20, H.1 : 0.60
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 20.00, H.1 : 24.00