0120339514 BOSCH

Gjetur:

BOSCH

Produkte
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Intensitet : 33, Madhësi A : 78.00, Madhësi B : 56.00, Pulley : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, G : 1, O.D.1 : 46.00, L.1 : 161.00
Kategori: Alternator Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
Tension : 12, Intensitet : 33, Madhësi A : 79.50, Madhësi B : 56.00, Pulley : AP, D.1 : 8.50, D.2 : 8.50, G : 1, O.D.1 : 43.00, L.1 : 166.00
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 40.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 12.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 28.00, lartësi : 8.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 31.70, Diametri i jashtëm : 91.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 36.30, B+thread : M6x1.0
Kategori: Dioda + e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.77(1/2”)OD, Lead. : 1.4Dia×23L
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12
Kategori: Rotor i makinave të rrzmës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Intensitet : 33, Diametri i jashtëm : 73.40, Shaft D. : 17.00, Shaft L. : 147.00, L.2 : 56.50, Thread : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : UD47551ASL, Bearing : No
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 28.00, H.1 : 10.00, H.2 : 10.00, L. : 25.10, J.1 : 1.90
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 17.00, Diametri i jashtëm : 28.00, H.1 : 10.00, H.2 : 10.00, L. : 25.10, J.1 : 1.90
Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 12.40, W.1 : 30.00, L.1 : 25.20
Kategori: Kondensatorët e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 12.40, W.1 : 30.00, L.1 : 25.20
Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, W.1 : 48.00, L.1 : 58.00
Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, W.1 : 48.00, L.1 : 58.00
Kategori: Ventilatorët e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 116.00, H.1 : 13.00, Fans : 11
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.00, I.D.2 : 12.40, O.D.1 : 16.60, O.D.2 : 8.80, H.1 : 11.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, lartësi : 17.60, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 51.70
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
0
Lista alternative
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 17.20, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: Universal
I.D.1 : 5.50, O.D.1 : 12.00, H.1 : 1.30
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: Universal
d. : M6x1.0, m.1 : 6.00, dc. : 13.20, s.1 : 10.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
d. : M12x1.75, m.1 : 10.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: Universal
d. : M16x1.5, m.1 : 8.00, s.1 : 24.00, Thread : Prawy
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: Universal
d. : M16x1.5, m.1 : 8.00, s.1 : 24.00, Thread : Prawy
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 11.50, d. : M5x0.8, D.1 : 9.50, b.1 : 7.90, k.1 : 3.50, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 22.90, d. : M4x0.7, D.1 : 8.80, b.1 : 15.40, d.2 : 4.15, k.1 : 3.50, m.1 : PZ2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 21.10, d. : M4x0.7, D.1 : 7.80, b.1 : 17.80, k.1 : 3.00, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 21.10, d. : M4x0.7, D.1 : 7.80, b.1 : 17.80, k.1 : 3.00, m.1 : PH2
0
Lista alternative
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
L.1 : 93.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 38.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.60
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
L.1 : 93.30, d. : M5x0.8, D.1 : 9.30, b.1 : 38.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.60
0
Lista alternative
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 15.10 , d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 15.10, d. : M5x0.8, D.1 : 11.75, b.1 : 11.30, k.1 : 3.40, m.1 : PH2
0
Lista alternative
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 2.00
Kategori: Të përparme Producer: AS-PL
I.D.1 : 107.70, I.D.2 : 40.00, O.D.1 : 111.80, H.1 : 64.50
Kategori: Të pasme Producer: AS-PL
I.D.1 : 107.80, I.D.2 : 28.00, O.D.1 : 114.00, H.1 : 69.60
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Tension : 12
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 16.60, Diametri i jashtëm : 27.20, H.1 : 8.90, H.2 : 8.90, L. : 22.30, J.1 : 2.20
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 46.40, Gjerësi : 17.80, D.1 : 7.70, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Bokollat e distancuara të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 25.00, H.1 : 6.00
0
Lista alternative
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 15.80, O.D.2 : 6.90, H.1 : 13.70, H.2 : 3.10
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Tension : 12, Intensitet : 33, Diametri i brendshëm : 73.70, Diametri i jashtëm : 107.80, O.D.3 : 94.50, H.1 : 45.50, H. 2 : 20.30, No. of leads : 3
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 24.00, H.1 : 3.60
0
Lista alternative
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 5.00, O.D.1 : 15.50, H.1 : 1.90
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.50, O.D.1 : 14.00, H.1 : 1.50
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 6.20, O.D.1 : 17.20, H.1 : 1.50
Kategori: Oring Producer: AS-PL
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 31.50, H.1 : 2.00