0121615002 BOSCH

Gjetur:

BOSCH

Produkte
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 150, Madhësi A : 44.00, Madhësi C : 74.00, G : 6, O.D.1 : 58.00, Rrotull : AFP, D.1 : 10.50, D.2 : 10.50, D.3 : 11.50, E.1 : 93.00, E.2 : 93.00, L.1 : 185.00, Plug : PL_2300
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 150, Madhësi A : 44.00, Madhësi C : 74.50, G : 6, O.D.1 : 57.50, Rrotull : AFP, D.1 : 10.00, D.2 : 10.00, D.3 : 12.00, E.1 : 93.00, E.2 : 93.00, E.3 : 93.00, L.1 : 180.00, Plug : PL_2300
0
Lista alternative
BOM - Bill of material
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 6.00, T.1 : 4.00, L.1 : 96.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 6.00, T.1 : 4.00, L.1 : 96.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 11.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 35.45, O.D.1 : 38.10, H.1 : 17.00
Kategori: Të përparme Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 138.90, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 144.70, H.1 : 123.20
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 58.60, L.1 : 36.20, L.2 : 8.20, G. : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 58.60, L.1 : 36.40, L.2 : 8.00, G. : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 58.60, L.1 : 36.10, L.2 : 7.50, G. : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Kapakët e pulexhës së makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
Kategori: Kapakët e pulexhës së makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
Kategori: Plastike Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 135.20, H. 1 : 30.00, O.1 : 108.00, O.2 : 123.20, O.3 : 65.80
Kategori: Rotor i makinave të rrzmës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 150, O.D.1 : 101.40, O.D.2 : 17.00, L.1 : 148.20, L.2 : 40.20, d. : M16x1.5, Poles : 16, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9021, Bearing : No
Kategori: Të pasme Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 138.00, I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 130.50, O.D.1 : 145.00, Diodes : 6 , Diode Amp. : 60, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Kategori: Të pasme Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 138.00, I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 131.00, I.D.2 : 38.00, O.D.1 : 144.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+H. : 15.00, B+d. : M8x1.25
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Tension : 12
0
Lista alternative
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12
0
Lista alternative
Kategori: Guarnicione Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.00
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.30, I.D.2 : 4.20, O.D.1 : 13.40, O.D.2 : 5.85, L.1 : 11.10
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.40, d.1 : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 21.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 24.40, d.1 : M4x0.7, D.1 : 10.00, b.1 : 21.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 30.00, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 100.55, d. : M5x0.8, D.1 : 9.80, b.1 : 29.40, d.2 : 4.30, k.1 : 3.50, m.1 : T25
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 20.00, D.1 : 9.85, b.1 : 14.60, k.1 : 3.45, m.1 : T15
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 20.00, D.1 : 9.85, b.1 : 14.60, k.1 : 3.45, m.1 : T15
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 15.40, d. : M4x0.7, D.1 : 9.00, b.1 : 10.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
0
Lista alternative
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 39.00, H.1 : 5.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.90, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 16.30, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 22.00, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 19.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Izoluesit e makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 11.50, W.1 : 20.00, L.1 : 70.00
Kategori: Bllokada e kushinetave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 41.50, H.1 : 2.50, W.1 : 61.00, L.1 : 61.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 14.70, d. : M4x0.7, D.1 : 9.30, b.1 : 12.00, k.1 : 2.60, m.1 : PH2
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 14.70, d. : M4x0.7, D.1 : 9.30, b.1 : 12.00, k.1 : 2.60, m.1 : PH2
0
Lista alternative
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 150, I.D.1 : 102.00, O.D.1 : 138.00, O.D.2 : 131.60, O.D.3 : 127.10, H.1 : 74.20, H.2 : 33.90, H.3 : 35.20, No. of leads : 3
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 150, I.D.1 : 102.00, O.D.1 : 138.20, O.D.2 : 131.60, O.D.3 : 126.60, H.1 : 74.00, H.2 : 33.50, H.3 : 35.40, No. of leads : 3
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 5.00, I.D.2 : 17.70, O.D.1 : 13.60, O.D.2 : 26.00, H.1 : 7.00, H.2 : 7.00, Hc. : 42.00, J.1 : 2.30, L.1 : 40.40
0
Lista alternative
Kategori: Stator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 5.00, I.D.2 : 17.70, O.D.1 : 13.60, O.D.2 : 26.00, H.1 : 7.00, H.2 : 7.00, Hc. : 42.00, J.1 : 2.30, L.1 : 40.40
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 17.50, W.1 : 6.00, T.1 : 3.80, L.1 : 49.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 17.50, W.1 : 6.00, T.1 : 3.80, L.1 : 49.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: IKA GmbH Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 17.40, W.1 : 5.80, T.1 : 3.80, L.1 : 98.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 5.90, T.1 : 3.80
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL ZEN Inside