11201889 ISKRA / LETRIKA

Gjetur:

ISKRA / LETRIKA

Produkte
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 70, Madhësi A : 39.00, Madhësi B : 14.00, Madhësi C : 61.00, G : 6, O.D.1 : 49.00, Rrotull : AP, D.1 : 10.00, D.2 : 8.00, D.3 : M8x1.25, L.1 : 192.00, Plug : PL_2100
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Intensitet : 70, Madhësi A : 39.90, Madhësi B : 13.90, Madhësi C : 55.80, G : 6, O.D.1 : 49.00, Rrotull : AP, D.1 : 8.00, D.2 : M8x1.25, L.1 : 186.00, Plug : PL_2100
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Intensitet : 70, Madhësi A : 39.00, Madhësi B : 14.00, Madhësi C : 61.00, G : 6, O.D.1 : 48.00, Rrotull : AP, D.1 : 9.00, D.2 : 8.00, D.3 : M8x1.25, L.1 : 178.00, Plug : PL_2100
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Tension : 12
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Tension : 12
Kategori: Rregullator i makinës të rrymës së alternuar Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Tension : 12
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL