2443 CEVAM, GHIBAUDI

Gjetur:

CEVAM

Produkte
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 100, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 11.00, D.3 : 12.00, L.1 : 195.00, Plug : PL_5003
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 100, Madhësi A : 110.50, Madhësi B : 80.00, G : 8, O.D.1 : 85.00, Rrotull : AP, D.1 : 12.00, D.2 : 10.00, D.3 : 12.00, L.1 : 200.00, Plug : PL_5003
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 100, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.50, D.2 : 11.00, D.3 : 12.50, L.1 : 180.00, Plug : PL_5003
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 100, Madhësi B : 80.00, Rrotull : n/a, D.1 : 12.00, D.2 : 11.00, D.3 : 12.00, L.1 : 197.00, Plug : PL_5003
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 110, Madhësi A : 112.00, Madhësi B : 80.00, G : 2, O.D.1 : 58.00, Rrotull : AP, D.1 : 10.50, D.2 : 12.50, D.3 : 12.50, L.1 : 195.00, Plug : PL_5003
0
Lista alternative
Kategori: Alternator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, Intensitet : 110, Madhësi A : 112.00, Madhësi B : 80.00, G : 2, O.D.1 : 58.00, Rrotull : AP, D.1 : 10.00, D.2 : 12.00, D.3 : 12.00, L.1 : 203.00, Plug : PL_5003

GHIBAUDI

Produkte
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 9, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 26.00, L.1 : 68.50, L.2 : 14.50, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Numri i dhëmbëve : 9, Numri i prestarëve : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 46.00, O.D.2 : 25.30, L.1 : 69.00, L.2 : 14.50, Rrotullim : CW