D7R53 VALEO

Gjetur:

VALEO

Produkte
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 2.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 31.00, O.2 : 62.00, O.3 : 125.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 11.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 2.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 78.00, O.2 : 30.00, O.3 : 63.00, O.4 : 126.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 10.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 2.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 31.00, O.2 : 62.00, O.3 : 125.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 10.50
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 2.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 211.00, O.1 : 28.00, O.2 : 64.00, O.3 : 124.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 11.00
BOM - Bill of material
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 14.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 14.00, H.1 : 14.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 14.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 14.00, H.1 : 10.00
Kategori: Placentë Producer: Koyo Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.10, O.D.1 : 14.00, H.1 : 9.90
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M8x1.25, m.1 : 7.80, dc. : 17.70, s.1 : 13.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 8.40, O.D.1 : 14.20, H.1 : 2.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 8.40, O.D.1 : 14.20, H.1 : 2.00
0
Lista alternative
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 35.80, T.1 : 7.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 53.00, L.2 : 34.00, T.1 : 7.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, H.1 : 14.00, W.1 : 14.00, L.1 : 49.00, L.2 : 34.00, T.1 : 7.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Fuqia : 1.70, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 16, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 50.30, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 7.00, L.1 : 142.00, L.2 : 13.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Fuqia : 2.20, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 16, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 7.00, L.1 : 142.00, L.2 : 13.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 51.50, L.2 : 35.00, T.1 : 7.00
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.40, H.1 : 20.50, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX158
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: Valeo Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 77.00, H.1 : 21.20, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX142-144
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.20, H.1 : 20.90, H.2 : 14.40, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX142-144
Kategori: Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.40, H.1 : 20.50, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX158
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.40, O.D.1 : 8.70, L.1 : 24.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.40, O.D.1 : 8.70, L.1 : 24.00
Kategori: Kapakët e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.00, H.1 : 95.40, O.1 : 79.00, O.2 : 88.00, O.3 : 125.00, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 2
Kategori: Kapakët e pasëm Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 77.40, H.1 : 18.10, O.1 : 82.00
Kategori: Kapakët e pasëm Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 76.50, H.1 : 17.80, O.1 : 81.80
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.02, O.D.1 : 10.00, H.1 : 6.10
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.02, O.D.1 : 10.00, H.1 : 6.10
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.02, O.D.1 : 24.03, H.1 : 5.00
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.02, O.D.1 : 24.03, H.1 : 5.00
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 52.50, O.D.2 : 32.30, L.1 : 54.30, L.2 : 14.80, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 32.00, L.1 : 54.70, L.2 : 15.00, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 31.80, L.1 : 55.00, L.2 : 15.00, Rrotullim : CW
Kategori: Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: VALEO
Numri i dhëmbëve : 10, Numri i prestarëve : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.50, O.D.2 : 32.00, L.1 : 55.00, L.2 : 15.20, Rrotullim : CW
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 4.00, W.1 : 8.40, L.1 : 14.60
Kategori: Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 4.00, W.1 : 8.40, L.1 : 14.60
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
O.D.1 : 6.00, H.1 : 10.00
Kategori: Krahë të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
O.D.1 : 6.00, H.1 : 10.00
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.80, O.D.1 : 68.00, H.1 : 72.00, Brush gear: : PSX142-144
Kategori: Bazamente të zgjedhave të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 76.00, H.1 : 114.50
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.80, O.D.1 : 68.00, H.1 : 72.00, Brush gear: : PSX142-144
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.80, I.D.1 : 72.00, O.D.1 : 76.00, H.1 : 114.50
Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 75.80, O.D.2 : 10.00, L.1 : 127.50, L.2 : 15.50, No. of teeth : 56, Splines : 9
Kategori: Këllëfe freksioni të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 76.00, H.1 : 51.00, L.2 : 136.50, No. of teeth : 56
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 70.00, H.1 : 14.40
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 5.00, W.1 : 25.10, L.1 : 82.40
Kategori: Motore komplete për makina të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Motore komplete për makina të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 54, L.1 : 50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 51.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.50, L.B+ : 22.50
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 7.70, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 7.70, m.1 : T20
0
Lista alternative
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 25.00, L.1 : 49.00, L.2 : 38.50
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 14.30, T.1 : 2.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.50, d. : M8x1.25, D.1 : 12.50, b.1 : 7.00, k.1 : 4.00, m.1 : T40
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
Kategori: Bazat e siguresave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.74, O.D.1 : 15.54, T.1 : 2.00
Kategori: Mbërthyeset e pështjellave të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 8.50, W.1 : 28.00, W.2 : 15.00, L.1 : 31.70, d. : M8x1.25
Kategori: Komplete riparimesh të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Kategori: Mbulesa e pasme e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 24.50, H.1 : 16.50
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 15.80, H.1 : 1.20
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 20.10, O.D.1 : 30.00, H.1 : 0.50
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 16.50, O.D.1 : 28.60, H.1 : 1.25
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 144.00, d. : M5x0.8, D.1 : 10.90 , b.1 : 25.10, d.2 : 4.40, k.1 : 4.80, m.1 : S8
0
Lista alternative
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 144.00 , d. : M5x0.8, D.1 : 10.90, b.1 : 25.10, d.2 : 4.40, k.1 : 4.80, m.1 : S8
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 54.40, O.D.2 : 46.90, L.1 : 58.80, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.50
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 53.90, O.D.2 : 45.00, L.1 : 58.20, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.90
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 45.50, L.1 : 57.90, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.40, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.00
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 54.30, O.D.2 : 45.50, L.1 : 64.80, B+ : M8x1.25, L.B+ : 18.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.30
0
Lista alternative
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 45.80, L.1 : 65.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.30
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, I.D.1 : 25.10, O.D.1 : 53.90, O.D.2 : 45.90, L.1 : 65.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.40, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 16.20
0
Lista alternative
Kategori: Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Automate të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 29.00, H.1 : 39.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.1 : 51.80, Terminals. : 3
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
H.1 : 44.00, H.2 : 28.00, W.1 : 34.60, L.1 : 14.20
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.20, O.D.1 : 50.40, L.1 : 45.30
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.60, O.D.1 : 46.70, H.1 : 1.80
Kategori: Ingranazhe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Këllefe të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Splines : 9, O.D.1 : 51.80, H.1 : 38.15
Kategori: Boshtet e freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
O.D.2 : 53.00, L.1 : 115.50, L.2 : 65.00, Splines : 9
Kategori: Kapsula e boshtit të ingranazheve Producer: AS-PL
Kategori: Washers Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 20.20, H.1 : 0.50