Proizvoda na strani:
nađeno od VALEO D6RA
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : ACW, Dimenzija A : 76.00, Dimenzija B : 32.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 3, L.1 : 218.00, O.1 : 123.00, O.2 : 32.00, O.3 : 111.00, C.1 : 12.50, C.2 : 12.00, C.3 : 12.50
nađeno od VALEO D6RA
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : ACW, Dimenzija A : 76.00, Dimenzija B : 33.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 3, L.1 : 215.00, O.1 : 122.00, O.2 : 32.00, O.3 : 112.00
0
Alternativna lista
nađeno od VALEO D6RA168
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.20, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 82.50, Dimenzija B : 27.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 2, količina otvora sa navojem : 2, L.1 : 216.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA92
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.2, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 82.50, Dimenzija B : 19.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 2, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 217.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA82
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 82.00, Dimenzija B : 19.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 2, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 219.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA22
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 76.00, Dimenzija B : 16.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 217.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA34
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.20, rotacija startera : ACW, Dimenzija A : 76.00, Dimenzija B : 28.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 220.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA112
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.70, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -1.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 10, 11, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 267.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 75.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA133
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -0.50, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 4, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
0
Alternativna lista
nađeno od VALEO D6RA109
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.40, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 10. 11. 12. 13, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 227.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA109
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.40, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 10.11.12.13, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 228.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA190
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.40, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 62.00, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 224.50, O.1 : 85.00, O.2 : 119.50, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA12
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Napon : 12, Snaga : 1.40, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 62.00, Dimenzija B : 2.50, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 2, L.1 : 240.50, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : 9.00
nađeno od VALEO D6RA48
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Napon : 12, Snaga : 0.70, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 68.00, Dimenzija B : 18.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 183.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00
nađeno od VALEO D6RA92
kategorija: Starteri Producer: Delco Replacement for: DELCO
Napon : 12, Snaga : 1.20, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 82.50, Dimenzija B : 18.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 2, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 116.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA92
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 82.50, Dimenzija B : 18.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 2, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 216.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
nađeno od VALEO D6RA112
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.70, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66, Dimenzija B : 0.00, Količina zubaca : 11, Količina zubaca (uklapa u) : 10. 11, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 239.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA162
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 0.90, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 68.00, Dimenzija B : 18.50, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
nađeno od VALEO D6RA162
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 0.90, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 68.00, Dimenzija B : 18.50, Količina zubaca : 10, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
nađeno od VALEO D6RA162
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 0.90, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 68.00, Dimenzija B : 18.50, Količina zubaca : 10, količina otvora u glavi : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
nađeno od VALEO D6RA133
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -1.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 4, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
nađeno od VALEO D6RA133
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.10, rotacija startera : CW, Dimenzija A : 66.00, Dimenzija B : -1.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 4, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
0
Alternativna lista
nađeno od VALEO D6RA10
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 0.90, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
nađeno od VALEO D6RA10
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 0.90, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 9, količina otvora u glavi : 3, količina otvora sa navojem : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25