Alternator

 

AS-PL u svojoj ponudi ima preko 4 100 vrsta alternatora za različite tipove vozila, počevši od putničkih automobila, kamiona, poljoprivrednih mašina, brodova i motocikala, pa sve do ponude za industrijsko tržište. Zahvaljujući ovako širokom spektru ponuđenih proizvoda, AS-PL je postao jedan od vodećih svetskih dobavljača koji posluje u sektoru distribucije rezervnih delova.

 

Princip rada alternatora

Alternator je inače generator naizmenične struje koji se koristi za promenu mehaničke energije u naizmeničnu struju. Struja se u alternatoru stvara u statičkim navojima statora pomoću rotirajućeg magnetnog polja rotora. Obično se koristi kao izvor struje u motornim vozilima. Današnji alternatori kontrolišu se digitalnim signalima, zbog čega kontrola njihovog kvaliteta zahteva upotrebu najmodernijih mašina.

 
U oba tipa automobila, starijih i modernijih konstrukcija, akumulator je sastavni element opreme. Međutim, akumulator koji snabdeva celo vozilo mora se na neki način puniti. Za to se koristi alternator. Prvi alternator je napravio Nikola Tesla 1891. godine i patentirao ga je u SAD. Trenutno se koristi u svakom automobilu.

 

Kontrola kvaliteta

Proizvodi koje firma nudi podležu strogim procedurama testiranja i ispunjavaju najviše zahteve u pogledu montaže i tehničkih parametara. Svi alternatori i starteri u ponudi društva testiraju se na specijalizovanim mašinama, a rezultati njihovih testova uključeni su u ponuđene proizvode. Pružanje pouzdanih proizvoda prilagođenih aktuelnim tržišnim očekivanjima uz korišćenje savremenih tehnologija najvažniji je cilj AS-PL-a, što je istovremeno i misija kompanije.

 

Onlajn katalog

Da bismo zadovoljili potrebe i očekivanja naših klijenata, napravili smo elektronski onlajn katalog koji vam omogućava da lako i brzo pronađete delove koji su vam potrebni, a koji su dostupni na internetu na adresi: as-catalog.com i na veb-stranici društva.

U interesu prirodnog okruženja, firma je odustala od kataloga u štampanoj verziji. Dostupna je specijalizovana mobilna aplikacija AS-PL Catalogue koja olakšava izbor odgovarajućih komponenti. Nju možete da preuzmete u prodavnicama Google Play™ i App Store®. TBrend „AS"“ takođe je dostupan u katalogu TecDoc™ pod imenom AS-PL.