Prijava Sa Mobilnog Uređaja

Da bismo zadovoljili potrebe i očekivanja naših Klijenata, napravili smo elektronski onlajn katalog koji omogućava da lako i brzo pronađete delove koji su vam potrebni, a koji su dostupni na internetu na adresi as-catalog.com i na veb-stranici kompanije.

U interesu prirodnog okruženja, firma je odustala od kataloga u štampanoj verziji. Dostupna je specijalizovana mobilna aplikacija AS-PL Catalogue, što olakšava izbor odgovarajućih komponenti. Nju možete da preuzmete u prodavnicama.

      


Aplikacija vam omogućava da radite na mreži ili da preuzmete čitavu bazu podataka o proizvodima i podršci bez pristupa internetu.