Starter

 

AS-PL u svojoj ponudi ima više od 3200 vrsta startera namenjenih putničkim vozilima, kamionima, poljoprivrednim mašinama, plovilima, motociklima i industrijskom tržištu. Zahvaljujući širokom spektru ponuđenih proizvoda, AS-PL je postao jedan od vodećih svetskih dobavljača koji posluju u sektoru distribucije rezervnih delova.

 

Princip rada startera

Starter je uređaj koji se koristi za pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Najčešće se koriste električni starteri.

Električni starter je motor sa konstantnom strujom koji se koristi za okretanje radilice motora i za ostvarivanje odgovarajuće brzine na kojoj motor može da pokrene sopstveni rad. Električni starter motora sa unutrašnjim sagorevanjem jeste prijemnik koji najviše električne struje prima iz akumulatora, ali samo u kratkim periodima pri pokretanju motora.

 
Električni starter je od suštinskog značaja jer motori sa unutrašnjim sagorevanjem nisu u mogućnosti da se same od sebe pomeraju. Zbog toga starter mora prvo da nekoliko puta okrene radilicu motora kako bi omogućio njegov rad. Pronalazač električnog startera za automobile koji je zamenio ručni mehanizam za pokretanje jeste Karol Franklin Ketering, rođen 1876. godine u Londonvilu, SAD.

 

Kontrola kvaliteta

Proizvodi koje kompanija nudi podležu strogim procedurama testiranja i ispunjavaju najviše zahteve u pogledu montaže i tehničkih parametara. Svi alternatori i starteri u ponudi kompanije testiraju se na specijalizovanim mašinama, a rezultati njihovih testova uključeni su u ponuđene proizvode. Pružanje pouzdanih proizvoda prilagođenih aktuelnim tržišnim očekivanjima korišćenjem savremenih tehnologija predstavlja najvažniji cilj AS-PL-a, a istovremeno predstavlja i misiju kompanije.

 

Onlajn katalog

Da bismo zadovoljili potrebe i očekivanja naših klijenata, napravili smo elektronski onlajn katalog koji vam omogućava da lako i brzo pronađete delove koji su vam potrebni, a koji su dostupni na internetu na adresi: as-catalog.com i na veb-stranici društva.

U interesu prirodnog okruženja, firma je odustala od kataloga u štampanoj verziji. Dostupna je specijalizovana mobilna aplikacija AS-PL Catalogue koja olakšava izbor odgovarajućih komponenti. Nju možete da preuzmete u prodavnicama Google Play™ i App Store®. TBrend „AS"“ takođe je dostupan u katalogu TecDoc™ pod imenom AS-PL.