D7R53 VALEO

Nađeno:

VALEO

proizvoda
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 2.20, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 31.00, O.2 : 62.00, O.3 : 125.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 11.50
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 2.20, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 78.00, O.2 : 30.00, O.3 : 63.00, O.4 : 126.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 10.50
0
Alternativna lista
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 2.20, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 238.00, O.1 : 31.00, O.2 : 62.00, O.3 : 125.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 10.50
0
Alternativna lista
kategorija: Starteri Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 2.00, rotacija startera : CW, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 10, Količina zubaca (uklapa u) : 10, količina otvora u glavi : 4, količina otvora sa navojem : 3, L.1 : 211.00, O.1 : 28.00, O.2 : 64.00, O.3 : 124.50, O.4 : 77.50, C.1 : M10x1.5, C.2 : M8x1.25, C.3 : M10x1.5, C.4 : 11.00
BOM - Bill of material
kategorija: Leżajevi Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 14.00, H.1 : 14.00
kategorija: Leżajevi Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 14.00, H.1 : 14.00
kategorija: Leżajevi Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 14.00, H.1 : 10.00
kategorija: Leżajevi Producer: Ina Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.05, O.D.1 : 14.00, H.1 : 10.00
0
Alternativna lista
kategorija: Leżajevi Producer: Koyo Replacement for: BEARING
I.D.1 : 10.10, O.D.1 : 14.00, H.1 : 9.90
0
Alternativna lista
kategorija: Navrtke Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M8x1.25, m.1 : 7.80, dc. : 17.70, s.1 : 13.00
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 8.40, O.D.1 : 14.20, H.1 : 2.00
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 8.40, O.D.1 : 14.20, H.1 : 2.00
0
Alternativna lista
kategorija: Navrtke Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
kategorija: Navrtke Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
kategorija: Četkice startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 35.80, T.1 : 7.00
kategorija: Četkice startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 53.00, L.2 : 34.00, T.1 : 7.00
kategorija: Četkice startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, H.1 : 14.00, W.1 : 14.00, L.1 : 49.00, L.2 : 34.00, T.1 : 7.00
kategorija: Rotori startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Snaga : 1.70, Napon : 12, Količina zubaca : 16, Količina lamela : 19, O.D.1 : 50.30, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 7.00, L.1 : 142.00, L.2 : 13.00
kategorija: Rotori startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Snaga : 2.20, Napon : 12, Količina zubaca : 16, Količina lamela : 19, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 7.00, L.1 : 142.00, L.2 : 13.00
kategorija: Rotori startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Snaga : 1.90, Napon : 12, Količina zubaca : 16, Količina lamela : 19 , O.D.1 : 50.00 , O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 7.00, L.1 : 142.00, L.2 : 13.00
kategorija: Četkice startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, H.1 : 13.90, W.1 : 14.00, L.1 : 51.50, L.2 : 35.00, T.1 : 7.00
kategorija: Držači cetkica startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.40, H.1 : 20.50, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX158
kategorija: Držači cetkica startera Producer: Valeo Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 77.00, H.1 : 21.20, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX142-144
kategorija: Držači cetkica startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.20, H.1 : 20.90, H.2 : 14.40, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX142-144
kategorija: Držači cetkica startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 33.70, O.D.1 : 77.40, H.1 : 20.50, H.2 : 14.30, G.1 : 7.30, Matching Brush set: : PSX158
kategorija: Opruge držača četkica startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.40, O.D.1 : 8.70, L.1 : 24.00
kategorija: Opruge držača četkica startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.40, O.D.1 : 8.70, L.1 : 24.00
kategorija: Glave startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.00, H.1 : 95.40, O.1 : 79.00, O.2 : 88.00, O.3 : 125.00, No./mount. holes : 3, No./mount. holes with thread : 2
kategorija: Zadnji poklopci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 77.40, H.1 : 18.10, O.1 : 82.00
kategorija: Zadnji poklopci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 76.50, H.1 : 17.80, O.1 : 81.80
kategorija: Tuljci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.02, O.D.1 : 10.00, H.1 : 6.10
0
Alternativna lista
kategorija: Tuljci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 7.02, O.D.1 : 10.00, H.1 : 6.10
kategorija: Tuljci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.02, O.D.1 : 24.03, H.1 : 5.00
kategorija: Tuljci startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.02, O.D.1 : 24.03, H.1 : 5.00
kategorija: Bendiksi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Količina zubaca : 10, Količina frezera : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 52.50, O.D.2 : 32.30, L.1 : 54.30, L.2 : 14.80, Obrtanje : CW
kategorija: Bendiksi startera Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Količina zubaca : 10, Količina frezera : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 32.00, L.1 : 54.70, L.2 : 15.00, Obrtanje : CW
kategorija: Bendiksi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Količina zubaca : 10, Količina frezera : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 31.80, L.1 : 55.00, L.2 : 15.00, Obrtanje : CW
kategorija: Bendiksi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Količina zubaca : 10, Količina frezera : 9, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 54.50, O.D.2 : 32.00, L.1 : 55.00, L.2 : 15.20, Obrtanje : CW
kategorija: Opruge bendiksa startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 4.00, W.1 : 8.40, L.1 : 14.60
kategorija: Opruge bendiksa startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 4.00, W.1 : 8.40, L.1 : 14.60
kategorija: Valjci bendiksa startera Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
O.D.1 : 6.00, H.1 : 10.00
kategorija: Valjci bendiksa startera Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
O.D.1 : 6.00, H.1 : 10.00
kategorija: Namotaji startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.80, O.D.1 : 68.00, H.1 : 72.00, Brush gear: : PSX142-144
kategorija: Kućišta statora startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 76.00, H.1 : 114.50
kategorija: Namotaji startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.80, O.D.1 : 68.00, H.1 : 72.00, Brush gear: : PSX142-144
kategorija: Statori sa namotajem startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, Snaga : 1.80, I.D.1 : 72.00, O.D.1 : 76.00, H.1 : 114.50
kategorija: Prenosnici startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 75.80, O.D.2 : 10.00, L.1 : 127.50, L.2 : 15.50, No. of teeth : 56, Splines : 9
0
Alternativna lista
kategorija: Kućišta prenosnika startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.2 : 20.00, O.D.2 : 76.00, H.1 : 51.00, L.2 : 136.50, No. of teeth : 56
kategorija: Poklopci prenosnika startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 70.00, H.1 : 14.40
kategorija: Viljuške startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 5.00, W.1 : 25.10, L.1 : 82.40
kategorija: Kompletni motori pokretaca Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, rotacija startera : CW
0
Alternativna lista
kategorija: Kompletni motori pokretaca Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12
kategorija: Kućišta automata startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 54, L.1 : 50
kategorija: Kupole automata startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 51.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.50, L.B+ : 22.50
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 37.60, d. : M4x0.7, D.1 : 7.00, b.1 : 20.00, k.1 : 3.00, m.1 : T20
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 7.70, m.1 : T20
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.00, d. : M4x0.7, D.1 : 6.90, b.1 : 7.70, m.1 : T20
0
Alternativna lista
kategorija: Jezgra automata startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 25.00, L.1 : 49.00, L.2 : 38.50
kategorija: Zaštitni elementi startera Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 14.30, T.1 : 2.00
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 11.50, d. : M8x1.25, D.1 : 12.50, b.1 : 7.00, k.1 : 4.00, m.1 : T40
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
L.1 : 145.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 27.00, d.2 : 4.40, k.1 : 3.70, m.1 : S8
kategorija: Osnove zaštitnih elemenata startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80
kategorija: Zaštitni elementi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.70, O.D.1 : 16.50, H.1 : 2.00
kategorija: Držači namotaja startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
H.1 : 8.50, W.1 : 28.00, W.2 : 15.00, L.1 : 31.70, d. : M8x1.25
kategorija: Setovi za popravak startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
kategorija: Zadnji pokrovi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 24.50, H.1 : 16.50
kategorija: Zaštitni elementi startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 6.70, O.D.1 : 15.80, H.1 : 1.20
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 20.10, O.D.1 : 30.00, H.1 : 0.50
kategorija: Zaštitni elementi startera Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 16.50, O.D.1 : 28.60, H.1 : 1.25
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 144.00, d. : M5x0.8, D.1 : 10.90 , b.1 : 25.10, d.2 : 4.40, k.1 : 4.80, m.1 : S8
kategorija: Šrafovi Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 144.00 , d. : M5x0.8, D.1 : 10.90, b.1 : 25.10, d.2 : 4.40, k.1 : 4.80, m.1 : S8
kategorija: Automati startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 54.40, O.D.2 : 46.90, L.1 : 58.80, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.30, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 14.50
kategorija: Automati startera Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 53.90, O.D.2 : 45.00, L.1 : 58.20, B+ : M8x1.25, L.B+ : 14.70, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 8.90
kategorija: Automati startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.00, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 45.50, L.1 : 57.90, B+ : M8x1.25, L.B+ : 16.40, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.00
kategorija: Automati startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.40, O.D.1 : 54.30, O.D.2 : 45.50, L.1 : 64.80, B+ : M8x1.25, L.B+ : 18.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.30
kategorija: Automati startera Producer: Valeo Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.50, O.D.1 : 54.00, O.D.2 : 45.80, L.1 : 65.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 17.20, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.30
kategorija: Automati startera Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Napon : 12, I.D.1 : 25.10, O.D.1 : 53.90, O.D.2 : 45.90, L.1 : 65.40, B+ : M8x1.25, L.B+ : 21.40, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 16.20
kategorija: Tuljci startera Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
kategorija: Četkice startera Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
kategorija: Automati startera Producer: AS-PL
kategorija: Opruge automata startera Producer: AS-PL
O.D.1 : 29.00, H.1 : 39.00
kategorija: Kupole automata startera Producer: AS-PL
O.D.1 : 51.80, Terminals. : 3
kategorija: Pokretni kontakti automata startera Producer: AS-PL
H.1 : 44.00, H.2 : 28.00, W.1 : 34.60, L.1 : 14.20
kategorija: Namoti automata startera Producer: AS-PL
I.D.1 : 25.20, O.D.1 : 50.40, L.1 : 45.30
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL
I.D.1 : 34.60, O.D.1 : 46.70, H.1 : 1.80
kategorija: Zupčanici bendiksa startera Producer: AS-PL
kategorija: Kućišta bendiksa startera Producer: AS-PL
Splines : 9, O.D.1 : 51.80, H.1 : 38.15
kategorija: Osovine prenosnika startera Producer: AS-PL
O.D.2 : 53.00, L.1 : 115.50, L.2 : 65.00, Splines : 9
kategorija: Kape bendiksa startera Producer: AS-PL
kategorija: Podlošci Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 20.20, H.1 : 0.50