Volvo v70 2.4

år typ Category Product anteckningar
04.2009-12.2010
[D5244T14] Startmotorer S0155PR
[D5244T14] Startmotorer S0155
01.2006-
[B5244S6] Generatorer A0430
01.2005-
[B5244S6] Generatorer A0430
01.2004-12.2007
[B5244S..] Generatorer A0275
[B5244S..] Generatorer A0275PR
01.2003-
[B5244S6] Generatorer A0430
01.2002-01.2003
[B5244S] Startmotorer S0533
03.2000-09.2003
Generatorer A0049S
Generatorer A0049R
Generatorer A0049PR
Generatorer A0049
Generatorer A0049R
Generatorer A0049S
03.2000-07.2007
[B5244S] Generatorer A0061
[B5244S] Generatorer A0146
[B5244S] Generatorer A0060
[B5244S] Generatorer A0060R
[B5244S] Generatorer A0061(P)
[B5244S] Startmotorer S0059
[B5244S] Startmotorer S0059R
03.2000-07.2007
[B5244S2] Generatorer A0061(P)
[B5244S2] Startmotorer S0059
[B5244S2] Startmotorer S0059R
[B5244S2] Generatorer A0061
[B5244S2] Generatorer A0060
[B5244S2] Generatorer A0060R
[B5244S2] Generatorer A0146
03.2000-
[B5244S] Generatorer A0430
[B5244S] Generatorer A0049
[B5244S] Generatorer A0049R
[B5244S] Generatorer A0049S
[B5244S] Generatorer A0049S
[B5244S] Generatorer A0049R
[B5244S] Generatorer A0049PR
[B5244S] Startmotorer S0533
03.2000-
[B5244S2] Generatorer A0049S
[B5244S2] Generatorer A0049R
[B5244S2] Generatorer A0049PR
[B5244S2] Startmotorer S0533
[B5244S2] Generatorer A0430
[B5244S2] Generatorer A0049
[B5244S2] Generatorer A0049R
[B5244S2] Generatorer A0049S
08.1999-03.2000
[GB5244S2] Generatorer A0061(P)
[GB5244S2] Generatorer A0061
[GB5244S2] Startmotorer S0059
[GB5244S2] Startmotorer S0059R
08.1999-03.2000
[GB5244SG2] Generatorer A0061(P)
[GB5244SG2] Generatorer A0061
[GB5244SG2] Startmotorer S0059
[GB5244SG2] Startmotorer S0059R
08.1999-05.2000
[GB5244SG2] Startmotorer S0533
10.1998-08.1999
[GB5252S] Generatorer A0061(P)
[GB5252S] Generatorer A0177
[GB5252S] Generatorer A0061
[GB5252S] Startmotorer S0059
[GB5252S] Startmotorer S0059R
[GB5252S] Startmotorer S0533
09.1998-03.2000
[B5252S] Generatorer A0061
[B5252S] Generatorer A0061(P)
09.1998-03.2000
[B5254S] Generatorer A0061
[B5254S] Generatorer A0061(P)
06.1998-03.2000
[B5254S] Generatorer A0177
[B5254S] Startmotorer S0533
01.1997-05.2000
[B5244S] Startmotorer S0533
01.1997-03.2000
[B5252FS] Startmotorer S0533
01.1997-03.2000
[B5252S] Startmotorer S0059
[B5252S] Startmotorer S0059R
01.1997-03.2000
[B5254S] Startmotorer S0059
[B5254S] Startmotorer S0059R
04.1996-12.2000
[B5252FS] Generatorer A0666PR
[B5252FS] Generatorer A0666S
04.1996-12.2000
[B5254S] Generatorer A0666PR
[B5254S] Generatorer A0666S
08.1994-12.1996
[B5244S] Generatorer A0666PR
[B5244S] Generatorer A0666S
08.1994-12.1996
[B5254FS] Generatorer A0666PR
[B5254FS] Generatorer A0666S
08.1994-12.1996
[B5254S] Generatorer A0666PR
[B5254S] Generatorer A0666S