Merchandising


Vad är merchandising?

Det är så kortfattat som möjligt de marknadsföringsaktiviteter som syftar till att påverka kundernas beteenden genom inredning och varuexponering för att öka försäljningen.

Merchandising innebär att samarbetspartners bedriver gemensamma aktiviteter för att uppfylla kundernas förväntningar, förbättra effektiviteten, öka försäljningen och mottagarnas intresse och till och med öka varornas subjektiva värde i kundens ögon.

AS-PL erbjuder sina kunder följande inom merchandising:

  • distribution av POS-material (eng. Point of Sale Materials – sv. material som stödjer försäljningen) som flygblad, affischer, klistermärken, rollups, etc.
  • skapande av skräddarsydda exponeringar efter kundens individuella behov, t.ex. ställ, växelströmsgenerator och startmotor i genomskärning, storformatsbanners, flaggor, etc.
  • mobilapplikationen AS-PL Catalogue
  • marknadsföringsstöd för att anordna event
  • införande av nya AS-PL:s produkter i sortimentet

Vad är fördelarna med det för vår kund?

  • bättre synlighet av exponeringen för att öka försäljningen
  • ständig tillgång till varor
  • nya produkter i sortimentet
  • tillgång till produktkatalogen dygnet runt i mobilapplikationen
  • stöd till säljrepresentanter

Om du har frågor, vänligen kontakta oss på e-postadressen [email protected]