0123515003 BOSCH

Hittades:

BOSCH

produkter
Kategori: Generatorer Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12, Ström : 120, A-storlek : 30.00, B-storlek : 14.00, C-storlek : 61.00, G : 5, O.D.1 : 56.00, Remskiva : AFP, D.1 : 8.00, D.2 : 8.00, D.3 : M8x1.25, D.4 : M8x1.25, L.1 : 190.00, Plug : PL_9104
BOM - Bill of material
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 6.00, T.1 : 4.00, L.1 : 96.00
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 6.00, T.1 : 4.00, L.1 : 96.00
Kategori: Lager Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: FAG Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: FAG Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 40.00, H.1 : 12.00
Kategori: Lager Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Lager Producer: AS-PL Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Lager Producer: Nachi Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Lager Producer: NSK Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Lager Producer: NTN Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Lager Producer: SKF Replacement for: BEARING
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 14.00
Kategori: Packningar, läpptätningar och o-ringar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 16.60
Kategori: Packningar, läpptätningar och o-ringar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 16.50
Kategori: Packningar, läpptätningar och o-ringar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 16.60
Kategori: Packningar, läpptätningar och o-ringar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 43.00, H.1 : 16.60
Kategori: Bak Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 144.50, I.D.2 : 43.00, O.D.1 : 150.50, H.1 : 62.00
Kategori: Växelströmsgenerators långgående remskivor Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 56.00, L.1 : 37.20, L.2 : 4.80, G. : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Växelströmsgenerators långgående remskivor Producer: Ina Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 55.90, L.1 : 35.00, L.2 : 4.80, G. : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Växelströmsgenerators långgående remskivor Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 55.80, L.1 : 35.00, L.2 : 5.20, G. : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Växelströmsgenerators remskiveskydd Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
Kategori: Växelströmsgenerators remskiveskydd Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 52.30, O.D.1 : 55.45, H.1 : 4.70
Kategori: Plast Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 137.40, H. 1 : 48.30
Kategori: Växelströmsgeneratorers rotorer Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12, Ström : 120, O.D.1 : 103.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 159.30, L.2 : 41.10, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : Yes
Kategori: Växelströmsgeneratorers rotorer Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12, Ström : 120, O.D.1 : 103.30, O.D.2 : 17.00, L.1 : 166.20, L.2 : 47.40, d. : M16x1.5, Poles : 12, Thread : Prawy, Slip Ring : ASL9008, Bearing : No
Kategori: Likriktare Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.90, O.D.1 : 125.90, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, Source : Y, B+H. : 23.40, B+d. : M8X1.25, D+H. : 14.00, D+d. : M5x0.8, Mounting dist. : 65
Kategori: Växelströmsgeneratorers reglage Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 19.80, D.1 : 6.60, b.1 : 11.10, k.1 : 2.40, m.1 : T15
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 18.90, d. : M4x0.7, D.1 : 6.80, b.1 : 16.30, k.1 : 2.80, m.1 : PH2
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
d. : M8x1.25, m.1 : 7.80, dc. : 17.70, s.1 : 13.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 33.00, d. : M5x0.8, d.1 : M5x0.8, b.1 : 15.00, d.2 : 5.00, b.2 : 10.15
Kategori: Spärr för växelströmsgenerators lager Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.60, H.1 : 3.70, W.1 : 50.00, L.1 : 50.00, d. : M4x0.7
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 8.70, O.D.1 : 15.40, H.1 : 0.60
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
L.1 : 27.80, d. : M4x0.7, D.1 : 7.80, b.1 : 24.70, k.1 : 3.00, m.1 : T20
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 49.80, d. : M5x0.8, D.1 : 10.60, b.1 : 30.00, d.2 : 4.35, k.1 : 5.00, m.1 : S8
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 35.70, d. : M5x0.8, D.1 : 9.50, b.1 : 32.00, k.1 : 3.70, m.1 : T25
Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
I.D.1 : 8.50, O.D.1 : 16.80, H.1 : 1.50
Kategori: Nuts Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
d. : M8x1.25, m.1 : 6.30, s.1 : 13.00
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 20.90, D.1 : 5.40, b.1 : 18.50, k.1 : 2.20, m.1 : PH1
Kategori: Växelströmsgenerators lindningar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12, Ström : 120, I.D.1 : 104.20, O.D.1 : 142.00, O.D.3 : 125.70, H.1 : 69.60, H.2 : 35.40, No. of leads : 6
Kategori: Växelströmsgeneratorers kommutator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 17.20, O.D.1 : 15.80, O.D.2 : 24.00, H.1 : 7.50, H.2 : 7.50, Hc. : 52.00, J.1 : 2.40, L.1 : 37.90
Kategori: Växelströmsgeneratorers kommutator Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 7.00, I.D.2 : 17.20, O.D.1 : 15.80, O.D.2 : 24.00, H.1 : 7.50, H.2 : 7.50, Hc. : 52.00, J.1 : 2.40, L.1 : 37.90
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 17.50, W.1 : 6.00, T.1 : 3.80, L.1 : 49.50
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 17.50, W.1 : 6.00, T.1 : 3.80, L.1 : 49.50
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: IKA GmbH Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 17.40, W.1 : 5.80, T.1 : 3.80, L.1 : 98.90
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Spänning : 12/24, H.1 : 18.00, W.1 : 5.90, T.1 : 3.80
Kategori: Lager Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Växelströmsgeneratorers borstar Producer: AS-PL Replacement for: AS-PL
Kategori: Växelströmsgenerators långgående remskivor Producer: AS-PL ZEN Inside
Kategori: Fram Producer: AS-PL
I.D.1 : 145.00, I.D.2 : 47.00, O.D.1 : 151.00, H.1 : 59.00
Kategori: Bak Producer: AS-PL
I.D.1 : 144.70, I.D.2 : 42.60, O.D.1 : 150.50, H.1 : 87.00