Kategori : Simeringler Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 15.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Kategori : Simeringler Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
I.D.1 : 15.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Kategori : Alternatör simeringleri Producer: AS-PL
Kategori : Alternatör simeringleri Producer: AS-PL
Kategori : Alternatör simeringleri Producer: AS-PL
Kategori : Simeringler Producer: AS-PL
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 4.50
Kategori : Simeringler Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.50, H.2 : 9.00
Kategori : Simeringler Producer: AS-PL
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 8.00
Kategori : Simeringler Producer: AS-PL
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Kategori : Alternatör simeringleri Producer: AS-PL
Kategori : Alternatör simeringleri Producer: Bosch