Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 33.70, L.1 : 40.50, B+ : M6x1.0 - 11.00, Coil bolt : M6x1.0 - 11.00
0
Vaihtoehtoiset lista
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 33.90, L.1 : 41.00, B+ : M6x1.0 - 9.80, Coil bolt : M6x1.0 - 9.80
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 33.30, L.1 : 41.80, B+ : M6x1.0 - 15.00, Coil bolt : M6x1.0 - 15.00
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 33.00, L.1 : 57.20, B+ : M5x0.8, Coil bolt : M5x0.8
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.90, O.D.2 : 33.10, L.1 : 57.30, B+ : M5x0.8, Coil bolt : M5x0.8
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.70, O.D.2 : 32.80, L.1 : 53.70, B+ : M6x1.0 - 10.00, Coil bolt : M6x1.0 - 10.00
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.70, O.D.2 : 33.20, L.1 : 56.60, B+ : M6x1.0, Coil bolt : M6x1.0
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.90, O.D.2 : 33.10, L.1 : 57.20, B+ : M6x1.0 - 8.60, Coil bolt : M6x1.0 - 8.60
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.70, O.D.2 : 36.20, L.1 : 57.00, B+ : M5x0.8, Coil bolt : M5x0.8
0
Vaihtoehtoiset lista
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 47.90, O.D.2 : 33.90, L.1 : 41.00, B+ : M6 x 1.00 - 10.00, Coil bolt : M6 x 1.00 - 10.00
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 33.30, L.1 : 41.70, B+ : M6x1.0 - 13.70, Coil bolt : M6x1.0 - 13.70
0
Vaihtoehtoiset lista
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.80, O.D.2 : 32.80, L.1 : 53.70, B+ : M6x1.0 - 9.70, Coil bolt : M6x1.0 - 9.70
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 33.30, O.D.2 : 44.00, L.1 : 56.80, B+ : M5x0.8 , Coil bolt : M5x0.8
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 33.20, O.D.2 : 36.30, L.1 : 65.10, B+ : M6X1.0, Coil bolt : M6X1.0
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 154.50, L.1 : 130.00, B+ : Cable
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Jännite : 24, O.D.1 : 49.80, O.D.2 : 33.20, L.1 : 56.70, B+ : M6x1.0, Coil bolt : M6x1.0
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 12, O.D.1 : 36.50, O.D.2 : 34.00, L.1 : 55.00
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 24, O.D.1 : 36.50, O.D.2 : 33.20, L.1 : 55.00, B+ : M6x1.0 - 13.30, Coil bolt : M6x1.0 - 13.30
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 12, O.D.1 : 61.00, O.D.2 : 36.70, L.1 : 56.40, B+ : M6x1.0, Coil bolt : M6x1.0
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 24, O.D.1 : 36.50, O.D.2 : 33.50, L.1 : 55.30, B+ : M6x1.0 - 13.10, Coil bolt : M6x1.0 - 13.10
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 12, O.D.1 : 59.40, O.D.2 : 36.00, L.1 : 61.20, B+ : M6x1.0 - 17.10, Coil bolt : M6x1.0 - 17.10
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 12, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 36.00, L.1 : 58.00
Luokka: Starttimoottorin releet Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Jännite : 24, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 36.00, L.1 : 57.00