Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.50, L.1 : 128.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal fräsar : 16, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 45.00, L.1 : 98.40, Rotation : ACW
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal fräsar : 16, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 50.70, L.1 : 98.00, Rotation : ACW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.70, L.1 : 127.60, Rotation : CW
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal fräsar : 16, I.D.1 : 13.60, O.D.1 : 50.20, L.1 : 90.60, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.00, L.1 : 130.50, Rotation : CW
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.50, O.D.2 : 20.90, L.1 : 130.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.90, L.1 : 131.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Antal kuggar : 19, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.80, L.1 : 128.70, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Antal kuggar : 21, Antal fräsar : 7, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 16.50, L.1 : 131.50, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Antal kuggar : 21, Antal fräsar : 6, I.D.1 : 3.00, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 16.50, L.1 : 132.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Antal kuggar : 23, Antal fräsar : 6, O.D.1 : 69.50, O.D.2 : 17.50, L.1 : 145.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: DELCO
Antal kuggar : 28, Antal fräsar : 6, O.D.1 : 72.00, O.D.2 : 20.00, L.1 : 148.50, Rotation : CW
0
Alternativ lista
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Antal kuggar : 28, Antal kuggar : 28, Antal fräsar : 6, Antal fräsar : 6, O.D.1 : 73.00, L.1 : 148.40, Rotation : CW, L.1 : 148.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Antal kuggar : 41, O.D.1 : 52.90, L.1 : 50.00
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: HITACHI
Antal kuggar : 41, Antal fräsar : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, L.1 : 50.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: HITACHI
Antal kuggar : 41, Antal fräsar : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 53.00, L.1 : 50.00, Rotation : ACW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Antal kuggar : 6, Antal fräsar : 5, O.D.1 : 48.50, L.1 : 85.50, Rotation : ACW
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Antal fräsar : 5, O.D.1 : 55.30, L.1 : 91.50, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Antal kuggar : 20, O.D.1 : 67.20, L.1 : 138.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors bendix Producer: Mitsubishi Replacement for: MITSUBISHI
Antal kuggar : 26, Antal kuggar : 26, Antal fräsar : 6, Antal fräsar : 6, O.D.1 : 67.50, L.1 : 134.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: MITSUBISHI
Antal kuggar : 26, Antal fräsar : 6, O.D.1 : 67.50, O.D.2 : 18.80, L.1 : 134.00, Rotation : CW
Kategori: Startmotors kopplingar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Antal kuggar : 20, Antal fräsar : 10, O.D.1 : 15.00, O.D.2 : 67.00, L.1 : 117.70, Rotation : CW
0
Alternativ lista
Kategori: Startmotors bendix Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
O.D.1 : 66.70, L.1 : 116.80, Rotation : CW