Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 19, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.30, Дължина : 127.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на фрезите : 16, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 45.00, Дължина : 98.40, Оборот : ACW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на фрезите : 16, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 50.70, Дължина : 98.00, Оборот : ACW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 19, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.70, Дължина : 127.60, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на фрезите : 16, Ос : 13.60, Диаметър на пиньон : 50.20, Дължина : 90.60, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 19, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.50, O.D.2 : 20.90, Дължина : 130.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 19, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.00, O.D.2 : 20.90, Дължина : 131.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Брой на зъбите : 19, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 72.00, O.D.2 : 20.80, Дължина : 128.70, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 21, Брой на фрезите : 7, Диаметър на пиньон : 59.00, O.D.2 : 16.50, Дължина : 131.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 21, Брой на фрезите : 6, Ос : 3.00, Диаметър на пиньон : 59.00, O.D.2 : 16.50, Дължина : 132.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 23, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 69.50, O.D.2 : 17.50, Дължина : 145.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Брой на зъбите : 28, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.00, O.D.2 : 20.00, Дължина : 148.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Брой на зъбите : 41, Диаметър на пиньон : 52.90, Дължина : 50.00
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Брой на зъбите : 41, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 53.00, Дължина : 50.00, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Брой на зъбите : 41, Брой на фрезите : 10, Ос : 12.00, Диаметър на пиньон : 53.00, Дължина : 50.00, Оборот : ACW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на фрезите : 5, Диаметър на пиньон : 55.30, Дължина : 91.50, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Диаметър на пиньон : 67.20, Дължина : 138.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 26, Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 67.50, O.D.2 : 18.80, Дължина : 134.00, Оборот : CW
0
Алтернативен списък
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 20, Брой на фрезите : 10, Диаметър на пиньон : 15.00, O.D.2 : 67.00, Дължина : 117.70, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 30, Брой на фрезите : 8, Ос : 11.00, Диаметър на пиньон : 46.00, O.D.2 : 21.00, Дължина : 90.00, Оборот : ACW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на фрезите : 8, Ос : 15.70, Диаметър на пиньон : 44.00, Дължина : 92.80, Оборот : ACW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 72.70, Дължина : 140.00, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на фрезите : 6, Диаметър на пиньон : 67.30, Дължина : 133.80, Оборот : CW
Категория: Стартерни съединители Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 20, Брой на фрезите : 5, Диаметър на пиньон : 59.10, Дължина : 110.00, Оборот : CW