Proizvoda na strani:
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija B : -5.00, Količina zubaca : 9, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 85.00, O.3 : 120.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G31
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.30, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 64.00, Dimenzija B : 24.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, Količina otvora u glavi : 2, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.50, C.1 : 9.00, C.2 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G31
  kategorija: Starteri Producer: Valeo Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.30, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 64.00, Dimenzija B : 24.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, Količina otvora u glavi : 2, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 201.00, O.1 : 102.00, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G31
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.30, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 64.00, Dimenzija B : 26.00, Količina zubaca : 9, Količina otvora u glavi : 2, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.00, C.1 : 10.50, C.2 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G31
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.30, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 64.00, Dimenzija B : 24.00, Količina zubaca : 9, Količina otvora u glavi : 2, Količina otvora s navojem : 1
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 55.00, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, 10, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 169.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9, 10, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 165.50, O.1 : 85.00, O.2 : 121.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: AS-PL Zamjena za: MITSUBISHI
  Napon : 12, Snaga : 1.00, Rotacija startera : CW, Dimenzija A : 62.00, Dimenzija B : -6.00, Količina zubaca : 9, Količina zubaca (uklapa u) : 9. 10, Količina otvora u glavi : 3, Količina otvora s navojem : 1, L.1 : 172.00, O.1 : 84.00, O.2 : 120.00, O.3 : 84.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  nađeno od VALEO D6G332
  kategorija: Starteri Producer: Valeo
  nađeno od VALEO D6G3
  kategorija: Starteri Producer: Valeo