kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: BOSCH
O.D.1 : 126.50, L.1 : 137.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: BOSCH
I.D.1 : 129.00, O.D.1 : 149.90, L.1 : 192.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: BOSCH
I.D.1 : 98.00, O.D.1 : 114.00, H.1 : 116.50, H.2 : 110.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: DELCO
O.D.1 : 134.00, L.1 : 166.10
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
O.D.1 : 76.00, H.1 : 114.50
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: VALEO
O.D.1 : 76.30, L.1 : 114.40
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MAGNETI MARELLI
O.D.1 : 81.20, L.1 : 70.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: PERKINS
O.D.1 : 94.50, L.1 : 75.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MITSUBISHI
O.D.1 : 89.90, L.1 : 94.10
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MITSUBISHI
O.D.1 : 85.00, H.1 : 93.50, H.2 : 85.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MITSUBISHI
O.D.1 : 89.60, L.1 : 94.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MITSUBISHI
I.D.1 : 80.20, O.D.1 : 90.00, H.1 : 94.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: DENSO
O.D.1 : 100.30, L.1 : 112.30
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: DENSO
O.D.1 : 90.00, H.1 : 89.00, H.2 : 88.50
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: ISKRA / LETRIKA
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MAGNETON
O.D.1 : 92.30, L.1 : 71.90
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MAGNETON
O.D.1 : 75.00, H.1 : 54.60
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL Zamjena za: MAGNETON
I.D.1 : 69.90 , O.D.1 : 74.00 , H.1 : 54.80
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 105.00, L.1 : 108.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 105.00, H.1 : 108.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 90.00, H.1 : 105.00
kategorija: Kućišta statora pokretača Producer: AS-PL
O.D.1 : 93.00, H.1 : 82.50