Mobilna Aplikacija

Kako bismo zadovoljili potrebe i očekivanja svojih klijenata, stvorili smo elektronički online katalog koji vam omogućuje da lako i brzo pronađete potrebne dijelove. On je dostupan online na adresi: as-catalog.com i na web-stranici tvrtke.

U interesu zaštite prirodnog okoliša tvrtka je odustala od kataloga u tiskanom obliku. Postoji specijalizirana mobilna aplikacija AS-PL Catalogue koja olakšava odabir odgovarajućih komponenti.

      


Aplikacija vam omogućuje rad na mreži ili preuzimanje cijele baze podataka proizvoda i podršku bez pristupa Internetu.