Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 126.50, L. : 137.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 129.00, Εξ. Διαμ. : 149.90, L. : 192.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Εξ. Διαμ. : 134.00, L. : 166.10
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. : 76.00, H. : 114.50
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Εξ. Διαμ. : 76.30, L. : 114.40
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εξ. Διαμ. : 81.20, L. : 70.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
Εξ. Διαμ. : 94.50, L. : 75.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. : 89.90, L. : 94.10
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. : 85.00, H. : 93.50, H.2 : 85.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εξ. Διαμ. : 89.60, L. : 94.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 80.20, Εξ. Διαμ. : 90.00, H. : 94.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 100.30, L. : 112.30
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εξ. Διαμ. : 90.00, H. : 89.00, H.2 : 88.50
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Εξ. Διαμ. : 92.30, L. : 71.90
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Εξ. Διαμ. : 75.00, H. : 54.60
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
I.D.1 : 69.90 , Εξ. Διαμ. : 74.00 , H. : 54.80
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 105.00, L. : 108.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 105.00, H. : 108.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 90.00, H. : 105.00
Κατηγορία: Περιβλήματα στατόρων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 93.00, H. : 82.50